Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Mieszkańcy trzech kolejnych samorządów już wkrótce zamontują w swoich gospodarstwach nowoczesne instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz przyjazne środowisku źródła ciepła. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył dzisiaj umowy samorządowcom z gmin Chełm, Tereszpol i Niedźwiada. Na realizację swoich projektów przeznaczą łącznie prawie 21 mln zł, z czego ponad 13 mln zł to dofinansowanie z UE.

Zarząd Województwa Lubelskiego, w październiku br., zwiększył dofinansowanie w naborze z Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dzięki tej decyzji, możliwe było przyznanie dofinansowania kolejnym samorządom.

Nowe umowy

Warto zaznaczyć, że w tego typu projektach panele fotowoltaiczne montowane są głównie na budynkach mieszkalnych, gospodarczych (garaż, altana) lub gruncie z wyłącznym przeznaczeniem produkcji energii na potrzeby gospodarstw domowych.

Pierwsza z umów, której wartość sięga ponad 11 mln zł, dotyczy gminy Chełm. Projekt pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1 dotyczy zakupu i montażu urządzeń w budynkach mieszkalnych indywidualnych odbiorców. Zakłada zamontowanie: 349 instalacji fotowoltaicznych, 156 kotłów na biomasę, 212 instalacji solarnych oraz 68 powietrznych pomp ciepła. Unia do inwestycji dołoży nieco prawie 8 mln zł.

Z kolei w gminie Niedźwiada tamtejszy samorząd zaplanował montaż na budynkach należących do mieszkańców: 215 instalacji fotowoltaicznych, 220 instalacji solarnych oraz zaopatrzy swoich obywateli w 25 pieców opalanych biomasą. Projekt zatytułowany Odnawialne źródła energii w Gminie Niedźwiada pochłonie nieco ponad 6 mln zł, a wsparcie z Funduszy Europejskich wynosi około 3,5 mln zł.

Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol- etap II, to nazwa projektu opiewającego na kwotę ponad 3,2 mln zł. Pieniądze te wystarczą na wykonanie 142 instalacji fotowoltaicznych, 61 kolektorów słonecznych i 10 kotłów na biomasę. Wsparcie z UE pokryje prawie 1,9 mln zł.

OZE wciąż popularne

Podjęta w tym miesiącu decyzja Zarządu Województwa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów i mieszkańców regionu.

- Dzięki ostatniej zmianie dofinansowanie na działania związane z Odnawialnymi Źródłami Energii uzyskało łącznie aż 309 projektów – mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. – Z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczyliśmy na nie prawie 800 mln zł.

Konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów Funduszy Europejskich. W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE ogłoszonego w 2019 roku wpłynęło aż 210 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln zł. Tymczasem w momencie ogłoszenia konkursu (lipiec 2019 roku) alokacja finansowa wynosiła zaledwie nieco ponad 100 mln zł. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów Zarząd Województwa Lubelskiego kilkukrotnie zwiększał alokację w tym konkursie.

Rezultaty

Miliony wydane na instalacje związane z OZE łącznie pozwolą na:

  • budowę ponad 99 tys. jednostek wytwarzania energii z OZE;
  • spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie około 225 tys. ton ekwiwalentu CO2 rocznie.
  • możliwość pozyskania ok. 453,09 MW dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry