Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Osiem parafii z województwa lubelskiego zainwestuje ponad 18,5 mln zł w prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w zabytkowych kościołach i cerkwi. Dziś Marszałek Województwa Lubelskiego uroczyście wręczył umowy duchownym z Kraśnika, Radzynia Podlaskiego, Drelowa, Tuchowicza, Puchaczowa, Tomaszowa Lubelskiego oraz Lublina. Wykonanie tych inwestycji będzie możliwe dzięki wsparciu ponad 12,7 mln zł z Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne RPO WL 2014-2020, które ma za zadanie m.in. ochronę miejsc ważnych kulturowo.

Dwa projekty z Kraśnika

Dwa projekty dotyczące remontów i prac konserwatorskich w kościołach zostaną zrealizowane w Kraśniku. Pierwszy pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane obiektów w zespole dawnego klasztoru oo. Kanoników Regularnych w Kraśniku opiewa na kwotę blisko 4 mln zł (ponad 2,76 mln zł to wsparcie z UE). Realizować go będzie Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku, a prace w ramach projektu będą polegały m.in. na: wzmocnieniu konstrukcji oraz pracach konserwatorskich i restauratorskich wystroju i wyposażenia kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku. Ponadto wykonana zostanie konserwacja techniczna oraz wzmocniona będzie konstrukcja sklepienia i ścian kościoła. Projekt zakłada również remont ogrodzenia murowanego z elementami metalowymi czy termomodernizację budynku gospodarczego w ramach dziedzińca klasztornego.

Drugi projekt będzie realizowany przez Kościół Rektoralny pod wezwaniem Świętego Ducha w Kraśniku. Projekt obejmuje remont zabytkowego budynku dawnego kościoła poszpitalnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Prace przy zabytku dotyczyć będą także m.in. wykonania izolacji pionowej i wymiany opaski, remontu ścian wewnętrznych i zewnętrznych, remontu i przebudowy szkarp budynku, docieplenia sklepienia i naprawy dachu nad kruchtą czy rekonstrukcji klatki schodowej oraz wykonania orynnowania. Inwestycja przewiduje także zmiany w terenie wokół kościoła, które obejmą m.in. wykonanie ciągów pieszych, przebudowę ogrodzenia, remont zlokalizowanych w otoczeniu kościoła pomników czy wykonanie parkingu. Projekt pn. Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu wyniesie prawie 4 mln zł (dofinansowanie z UE to przeszło 2,75 mln zł).

Remonty w Radzyniu i Tomaszowie i Lublinie

Remont konserwatorski wnętrza Kościoła Parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim to nazwa projektu wartego ponad 1,76 mln zł (wsparcie z UE wynosi lekko ponad 1,2 mln zł). Zakłada on wykonanie prac konserwatorskich sztukaterii w trybie Renesansu Lubelskiego w prezbiterium, zakrystii, nawy i portali kaplic oraz kapicy, chóru i kruchty. W inwestycji planuje się konserwację i odtworzenie zniszczonych elementów detali architektonicznych w celu przywrócenia dawnego wyglądu wnętrza kościoła. Ponadto planuje się remont ścian i sufitu wewnątrz zabytku oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół kościoła - poprzez montaż opraw oświetleniowych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji prądu na własne potrzeby.

Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim zrealizuje inwestycję polegającą na dokończeniu remontu konserwatorskiego zabytkowej cerkwi. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlano-konserwatorskie dotyczące budynku cerkwi (m.in. dach prezbiterium, roboty wewnętrzne - wejście na chór oraz wieżę dzwonnicy, schody drewniane chóru i wieży dzwonnicy, posadzki wewnętrzne, stolarka drzwiowa wewnętrzna, schody zewnętrzne bocznej nawy głównej czy prace konserwatorskie polichromii wewnętrznej. Wartość projektu o nazwie Zabytkowa cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim - dokończenie remontu konserwatorskiego to ponad 2,23 mln zł (z czego blisko 1,55 mln zł to wsparcie z UE). Warto dodać, że cerkiew zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta i stanowi lokalną atrakcję turystyczną, która dzięki realizacji inwestycji zostanie spięta w szlak turystyczny "Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji". W tym celu planuje się przygotowanie zunifikowanego w ramach szlaku, multimedialnego materiału informacyjnego.

Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie wykona wartą ponad 2,25 mln zł inwestycję (z czego lekko ponad 1,55 mln zł to wsparcie unijne). Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności kulturowej, turystycznej i społecznej parafii oraz samego miasta poprzez ochronę, wykorzystanie i zwiększenie dostępu do unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego o wartości zabytkowej, historycznej i turystycznej. Jak sama nazwa projektu wskazuje (tj. Przebudowa i remont zabytkowego Kościoła Św. Trójcy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie) jego kluczowymi zadaniami będzie przebudowa oraz remont zabytkowego kościoła.

Prace w wiejskich parafiach

Kolejny projekt realizowany przez parafię w Drelowie dotyczy remontu wewnętrznego budynku kościoła. W planach jest m.in. wymiana posadzki, remont tynków w dolnej części ścian prezbiterium i nawy, malowanie wnętrz kościoła oraz prac konserwatorskich dotyczących ołtarzy i chrzcielnicy. Warto dodać, że w ramach inwestycji planuje się organizację rekonstrukcji historycznej - męczeństwa Unitów Drelowskich oraz wykonanie przewodnika multimedialnego. Na projekt pn. Kompleksowy remont kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie tamtejsza parafia przeznaczy ponad 980 tys. zł (z czego przeszło 680 zł to wsparcie z UE).

Remont i konserwacja więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu w kościele rzymskokatolickim pw. WNMP w Puchaczowie to nazwa projektu realizowanego przez tamtejsza parafię. Prace badawcze i remontowe obejmą konstrukcję i pokrycie dachu kościoła znajdującego się nad nawą główną i prezbiterium oraz nad zakrystią po południowej stronie obiektu. Jego wartość to ponad 1,3 mln zł (z czego ponad 900 tys. zł to wsparcie z UE).

Ostatnia wręczona dzisiaj umowa dotyczy projektu Renowacja zabytkowego kościoła w Tuchowiczu wartego prawie 2 mln zł (z czego blisko 1,3 mln zł to to wsparcie unijne). Inwestycję zrealizuje Parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu. Projekt zakłada: renowację kościoła, renowację zabytkowych pomników znajdujących się wokół kościoła oraz renowację zabytkowych organów, które stanowią unikat na skalę krajową. Warto zaznaczyć, że w ramach projektu zostanie stworzony materiał audiowizualny służący promocji koncertów organowych i projektu.

Zwiększenie alokacji w naborze

„Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne” to nazwa konkursu ogłoszonego w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, do którego zgłoszono 63 wnioski. W związku z ogromnym zainteresowaniem Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył dotację w naborze o ponad 23,4 mln zł, aby dofinansować możliwie największą liczbę projektów. Dzięki temu z unijnego wsparcia skorzysta 41 projektów (opiewających na kwotę nieco ponad 82,6 mln zł, z czego przeszło 52,6 mln zł to wsparcie z UE), które zakładają prace w centrach kultury, parkach, świetlicach wiejskich, zbiornikach wodnych czy wspomnianych wyżej kościołach i cerkwi.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry