Przeskocz do treści Przeskocz do menu

15 marca 2024 r. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście otworzył wyremontowany z Funduszy Europejskich kompleks budynków w Janowie Lubelskim przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Na rewitalizację obszaru poprzemysłowego po dawnej Spółdzielni ,,Roztocze" przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim na potrzeby Centrum wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami przeznaczono blisko 16 mln zł, w tym niemal 11 mln zł z Funduszy Europejskich, a 1,3 mln to środki Budżetu Państwa.

Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej

Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego po dawnej Spółdzielni ,,Roztocze" przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim pozwoliła na utworzenie Centrum wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. W skład Centrum weszły Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Kompleks 6 budynków w ramach projektu został poddany pracom remontowym i odtworzeniowym wraz z niezbędną przebudową, rozbudową i wyburzeniami mającymi na celu zmianę sposobu użytkowania oraz nadanie nowej funkcji. W ramach inwestycji zakupiono także wyposażenie do budynków. Wszystkie kondygnacje budynków wchodzących w skład Centrum dostępne będą dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Rewitalizacją objęty został blisko hektarowy teren po dawnej spółdzielni. Dawną szwalnię dostosowano do wymogów jakie muszą spełniać Warsztaty Terapii Zajęciowej, a niemal od podstaw wybudowana została infrastruktura techniczna tego obszaru, w tym sieci: elektryczna, techniczno–sanitarna i kanalizacja deszczowa.

Pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym ubóstwem

Celem projektu było wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnościami, poprzez zapewnienie osobom o specjalnych potrzebach dziennej opieki. Specjalistyczną grupą docelową są osoby z Autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z chorobami i zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. Diagnoza jaką przeprowadzono na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016-2022 jednoznacznie wskazała, że systematycznie rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Inwestycja ta jest częścią wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą ”Poprawa jakości dostępu do usług społecznych i medycznych poprzez dostosowanie infrastruktury w powiecie kraśnickim i janowskim”. Podobny projekt, który zrealizował Powiat Kraśnicki to „Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku".

- Centrum Wsparcia dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami pozwoli skoncentrować działania wokół problemów osób najbardziej potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Są to osoby szczególnie narażone na wystąpienie problemu wykluczenia społecznego czy ubóstwa. Centrum oferuje pomoc w zakresie czynności dnia codziennego, nowych umiejętności i zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych. – Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Korzyści dla regionu

Obszar o powierzchni 0,93 ha został objęty rewitalizacją, obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szacuje się, że 100 osób rocznie skorzysta z obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej.

Ostatnia modyfikacja:

Ryszard Szymański (DZ RPO)