Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Fundusze Europejskie w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie podsumowanie - maj w liczbach….

120 podpisanych umów:

35 mln zł - udzielonego wsparcia

79 - budynków poddanych termomodernizacji

49 - firm objętych wsparciem specjalistycznego doradztwa

495 projektów w trakcie realizacji, w tym:

19,6 mln zł - wypłaconych środków

113 - zatwierdzonych wniosków o płatność

W maju powiększyło się grono nowych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.

Ponad 26 mln zł to dofinansowanie dla 70 przedsiębiorców województwa lubelskiego w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy otrzymali wsparcie na działania takie jak: termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła, wymiana drzwi i okien, energooszczędne oświetlenie, wentylacja, montaż instalacji fotowoltaicznych. W ramach Działania 3.5 Bon na doradztwo LAWP podpisała kolejne umowy z firmami, których celem jest podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwami z sektora MŚP poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych. Lubelski biznes stawia na ciągły rozwój, co wpływa na wzrost konkurencyjności gospodarki całego województwa. – mówi Elżbieta Katarzyna Kędzierska, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

W maju podpisana została także umowa z Beneficjentem Działania 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wartość dofinansowania projektu to 1 877 258,08 zł. Głównym celem wspierania projektów w ramach Działania 1.2 jest wzrost zdolności lubelskiej gospodarki i nauki do tworzenia oraz komercjalizacji wiedzy w obszarze technologii fotonicznych, wpisujących się w Agendę Badawczą Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych.

Rozliczanie projektów Beneficjentów LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020

Zaliczki, refundacje, wnioski o płatność, weryfikacja ponoszonych wydatków to tylko część z zadań, którymi na co dzień zajmuje się oddział realizacji projektów. Każdy projekt posiada dwóch opiekunów do których Beneficjenci mogą się zwrócić na każdym etapie realizowania projektu ze swoimi pytaniami i wątpliwościami. LAWP również dla Beneficjentów organizuje spotkania informacyjne z zakresu prawidłowej realizacji projektów. Najbliższe spotkanie w formie webinaru odbędzie się już w czerwcu br.

Ostatnia modyfikacja:

Dawid Hryciuk (LAWP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry