Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Kolejni przedsiębiorcy podpisali dzisiaj umowy na otrzymanie wsparcia, mającego na celu przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know-how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa. Umowy z beneficjentami w obecności Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego podpisała Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak. Kwota, jaką obecnie LAWP wypłaci 90 firmom w ramach Działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP – pomoc zwrotna”, to 144 mln zł.

– W ramach otrzymanego wsparcia nastąpi zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa lubelskiego, niekiedy nawet na rynku międzynarodowym – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Podniesienie wydajności przedsiębiorstw

Wnioski, które można było składać od 30 listopada 2019 r. do 17 lutego 2020 r., pomimo wzrostu ilości zachorowań i nakładanych w związku z pandemią ograniczeń oraz obostrzeń przeszły weryfikację warunków formalnych, ocenę formalną, a także ocenę merytoryczną.

Dzięki otrzymanemu wsparciu inwestycyjnemu nastąpi nie tylko zwiększenie konkurencyjności, ale także podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi tu przede wszystkim o wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wsparcie przeznaczone na realizację wyników prac badawczych.

Pomoc w ramach Działania 3.7 będzie przyznawana na inwestycje początkową, tj. rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Prace w ramach projektu powinny wiązać się z założeniem nowego lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu. Ponadto powinny dotyczyć dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego.

Mikro-, małe i średnie firmy

O dotacje wnioskować mogły mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające główną siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – miejsce prowadzenia działalności).

– Działanie 3.7 niezmiennie cieszy się dużą popularnością wśród lubelskich przedsiębiorców. W ramach jednego projektu mikro- i mali przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet do 2 mln zł dotacji, natomiast średni przedsiębiorcy do 3 mln zł – mówiła Magdalena Filipek-Sobczak, dyrektor LAWP w Lublinie.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi odpowiednio 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry