Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

IZ RPO uprzejmie informuje, że artykuł 10 pkt. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, nakłada na instytucje publiczne obowiązek sporządzenia deklaracji dostępności cyfrowej swojej strony internetowej.

Deklaracja dostępności jest dokumentem, na podstawie którego instytucja dokonuje sprawdzenia dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnych oraz pełni stały nadzór nad tą dostępnością. Deklaracja informuje osoby z niepełnosprawnościami o tym czego mogą spodziewać się korzystając z danej strony internetowej. Przepisy ww. ustawy nakazują regularny, coroczny (do dnia 31 marca każdego roku), przegląd informacji zawartych w deklaracjach dostępności, zobowiązując podmiot publiczny do jej niezwłocznej aktualizacji.

Ustawa przewiduje kary pieniężne, które będą mogły być nakładane na podmioty publiczne.
W przypadku gdy podmiot publiczny w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie będzie wywiązywał się z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, będzie mógł zostać ukarany karą pieniężną w wysokości do 10 000 zł. Kara pieniężna w wysokości do 5 000 zł może zostać nałożona na podmiot, który nie sporządził i nie opublikował deklaracji dostępności bądź opublikowana deklaracja nie będzie odpowiadała narzuconym wymaganiom technicznym.

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanowiła wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Link do decyzji wykonawczej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1523&from=EN

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. dokumentem jak i ustawami , które regulują zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami: ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry