Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że wypełniając formularz wniosku o płatność końcową należy wykazać wartości osiągniętych wskaźników zgodnie z aktualnymi zapisami w Podręczniku Beneficjenta SL2014 oraz w części dotyczącej wskaźników rezultatu w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (sekcja 2.1.3 pkt 12), tj. rzeczywiste wartości wskaźników osiągnięte w momencie składania wniosku.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Nagajek (LAWP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry