Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Informujemy o wydłużeniu terminu oceny formalnej projektu Miasta Zamość nr RPLU.13.03.00-06-0002/19 pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, nabór RPLU.13.03.00-IZ.00—06-B01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, do dnia 24 kwietnia 2020r.

Powyższa decyzja została podjęta na podstawie zapisów „Zasad wyboru projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, Podrozdział 6.3 punkt 3.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry