Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Komisja Europejska przygotowała The Rural Toolkit – zestaw narzędzi dla obszarów wiejskich. Jest to nowy, internetowy przewodnik po unijnym finansowaniu i możliwościach wsparcia uruchomiony 6 lutego 2024 r. Publikacja skierowana jest do podmiotów na obszarach wiejskich, ale jednocześnie stanowi odpowiednie narzędzie dla wszystkich regionów, terytoriów i zainteresowanych stron w ramach polityki spójności.

Komisja Europejska stawia na sektor obszarów wiejskich

Nowe narzędzie ma na celu umożliwienie władzom lokalnym, instytucjom, przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym korzystania z możliwości finansowania unijnego i inicjatyw z naciskiem na rozwój obszarów wiejskich oraz określenie najodpowiedniejszych wariantów ich projektów. Przewodnik jest częścią długoterminowej wizji Komisji dotyczącej silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich w UE.

Przewodnik składa się z następujących elementów:

• Interaktywnej wyszukiwarki finansowania, która umożliwia użytkownikom filtrowanie istniejących systemów w oparciu o kilka kryteriów: ich roli lub organizacji; działania, które zamierzają realizować; rodzaj wsparcia, którego szukają itp. Dostępne do druku arkusze informacyjne wyjaśniają, w jaki sposób każda z opcji jest istotna dla obszarów wiejskich, oraz zawierają praktyczne informacje, linki do zaproszeń do składania wniosków i odpowiednie punkty kontaktowe.

• Użytkownicy mogą czerpać inspirację i zbadać szeroki zakres inspirujących historii i studiów przypadku, odkrywając, w jaki sposób fundusze UE i mechanizmy wsparcia zostały już z powodzeniem wdrożone na obszarach wiejskich w całej UE.

• W sekcji „Zasoby” przedstawiono wytyczne, sprawozdania i podręczniki dotyczące zintegrowanego podejścia terytorialnego, możliwości finansowania przez UE dla konkretnych sektorów, w tym sieci szerokopasmowych, kultury, edukacji, energii, środowiska i turystyki.

Co ważne, nowe narzędzie oferuje automatyczne tłumaczenia na wszystkie języki UE. Przewodnik znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Ostatnia modyfikacja:

Ryszard Szymański (DZ RPO)