Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Zarząd Województwa Lubelskiego po raz kolejny podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektu pn. „Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie (do dnia 15.09.2014 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie) oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia”, realizowanego przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (USD w Lublinie). Aneks podpisali: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska i p.o. Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie dr Kamila Ćwik.

Projekt został zrealizowany w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Podpisany aneks dotyczy zwiększenia dofinansowania o kwotę ponad 2,7 mln zł w tym 820 tys. zł to Budżet Państwa. Całkowita wartość projektu wyniesie prawie 131 mln zł, w tym dofinansowanie w Funduszy Europejskich ponad 73 mln zł oraz z Budżetu Państwa blisko 30 mln zł. Obecny poziom dofinansowania projektu to 80,42% wydatków kwalifikowalnych.

Opieka zdrowotna dla najmłodszych na europejskim poziomie

Zrealizowany przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy projekt wzmocni opiekę zdrowotną dzieci i młodzieży. Oprócz specjalistycznego sprzętu medycznego, projekt stawia także na profilaktykę, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowego społeczeństwa – podkreśla Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Głównym i zarazem najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży korzystających z opieki zdrowotnej świadczonej przez USD w Lublinie poprzez rozwój nowoczesnej infrastruktury polegający na przebudowie i doposażeniu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną obszarów zajmujących się leczeniem dzieci i młodzieży oraz rozwijaniu świadczeń zdrowotnych. Podstawą zrealizowanego dzięki Funduszom Europejskim projektu była gruntowna przebudowa i doposażenie części obszarów udzielania świadczeń zdrowotnych pomieszczeń szpitala, w tym m.in.:

 • części wysokiej Szpitala
 • Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
 • Polikliniki
 • Pracowni endoskopowej
 • Pracowni cytogenetycznej
 • Apteki szpitalnej działającej na wyłączne potrzeby szpitala służącej do przechowywania
  i dysponowania lekami dla pacjentów.

Zakres inwestycji

W zakresie projektu znalazła się między innymi przebudowa pomieszczeń części medycznej szpitala
i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonana została instalacja przeciwpożarowa, której prawidłowe działanie warunkuje bezpieczną działalność szpital. Roboty instalacyjne dotyczyły także sieci gazowych, gazów medycznych, centralnego ogrzewania czy też wentylacji i klimatyzacji.

Wsparcie z Funduszy Europejskich pozwoliły także na rozszerzenie zakresu wykonywanych przez Szpital badań genetycznych zarówno w zakresie wrodzonych chorób o podłożu genetycznym, jak i chorób nowotworowych. Zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej pozwoli na wykonywanie większej ilości badań diagnostycznych i przesiewowych oraz pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii genetycznej spełniającej wszystkie standardy postepowania diagnostycznego z zakresu cytogenetyki molekularnej i biologii DNA.

Zakupiony w ramach realizacji inwestycji sprzęt medyczny to m.in.:

 • Sekwenator do analizy chimeryzmu komórkowego
 • Aparat do RQ PCR
 • Mikroskop fluorescencyjny
 • System dokumentacji żeli UV z transiluminatorem BLUE/GREEN
 • System do kontroli i pomiaru parametrów fizycznych w urządzeniach diagnostycznych
 • Termocykler
 • Stacja pipetująca
 • Zestaw pipet
 • Komora laminarna
 • System do mikroskopu

eFEkty inwestycji

Inwestycja USD w Lublinie to duży krok w stronę bardziej zaawansowanej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z naszego regionu. Dzięki unijnemu wsparciu Szpital ma szansę na podniesienie jakości leczenia, zwiększenie ilości udzielanych świadczeń i stanie się bardziej konkurencyjny na rynku. Szacuje się, iż w wyniku realizacji projektu w USD leczonych będzie niemal 56 tys. osób rocznie.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)