Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Dzięki zwiększeniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego kwoty dofinansowania w dwóch unijnych konkursach kolejne gminy i miasta z regionu otrzymały dofinansowanie na realizację zadań z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej. 17 grudnia br. Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed uroczyście wręczył umowy samorządowcom na realizację tych inwestycji.

W trosce o środowisko

Ochrona środowiska to jeden z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego przewidziano wsparcie działań mających na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz instalację energooszczędnego oświetlenia. Wsparcie takich projektów jest możliwe w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE oraz Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. To właśnie w naborach z 2019 roku z ww. Działań Zarząd Województwa Lubelskiego 17 listopada 2020 r. zwiększył kwotę dofinansowania unijnego w konkursach o łączną kwotę przeszło 42,3 mln zł. Dzięki tej decyzji zrealizowane zostaną dodatkowe 22 projekty, które mają za zadanie ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. To dobra wiadomość dla mieszkańców tych miast i gmin, dzięki realizacji tych zadań będą mogli oddychać czystym powietrzem, a dzięki instalacjom OZE – po prostu zaoszczędzą. Dzisiaj umowy z rąk członka zarządu Zdzisława Szweda odebrali przedstawiciele dwunastu samorządów, które zrealizują 14 projektów (dwa samorządy po 2 projekty) o łącznej wartości nieco ponad 51 mln zł (z czego prawie 30,3 mln zł to wsparcie z UE ).

Energooszczędnie w samorządach

Wśród gmin, które dzięki zwiększeniu alokacji otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności, znalazł się Janów Lubelski. Samorząd zmodernizuje 1700 sztuk punktów oświetleniowych (z 1968 istniejących) wraz z wymianą 566 sztuk wysięgników (technologia LED), wymianę zabezpieczeń wraz z zastosowaniem redukcji mocy w oprawach oraz modernizację szaf oświetleniowych. Na projekt pn. Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczono prawie 5,2 mln zł (z czego wsparcie z UE to blisko 3,6 mln zł).

Kolejna z wręczonych dzisiaj umów dotyczyła inwestycji pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość - Etap II. Projekt dotyczy wymiany istniejących słupów i opraw oświetleniowych zlokalizowanych w Zamościu przy ulicach: Odrodzenia, Orląt Lwowskich, Kilińskiego, Młyńskiej, Promiennej i Zamojskiego. Obecnie oświetlenie ww. ulic realizowane jest poprzez 376 energochłonnych lamp rtęciowych i halogenowych - po wykonaniu projektu w ich miejsce pojawi się 306 opraw oświetleniowych typu LED. Projekt kosztować będzie ponad 1,4 mln zł, a Unia dołoży do niego niecały 1 mln zł.

Inna z umów pozwoli na dofinansowanie inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki na technologie LED, której wartość wyniosła ponad 4,4 mln zł (z czego nieco ponad 3 mln to wsparcie ze środków UE). W ramach projektu zostaną zmodernizowane 2 233 punkty świetlne w tym m.in. wymiana zabezpieczeń wraz z zastosowaniem redukcji mocy w oprawach oraz poprawa jakości oświetlenia ulicznego.

Stawiają na LEDy

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ułęż to projekt opiewający na kwotę ponad 1 mln zł, który z unijnej kasy otrzyma blisko 695 tys. zł dofinansowania na wymianę opraw sodowych, żarowych i rtęciowych na oprawy LED. W ramach projektu wymieniowych zostanie 229 opraw i zamontowanych zostanie 38 nowych lamp.

Mełgiew może liczyć na nieco ponad 2,4 mln zł dofinansowania ze środków europejskich, na realizację wartego prawie 3,5 mln zł projektu pn. Oświetlenie niskoemisyjne w gminie Mełgiew. Przedmiotem projektu jest modernizacja 609 punktów świetlnych oświetlenia zewnętrznego oraz budowa 179 punktów oświetlenia (łącznie zostanie wspartych 788 energooszczędnych punktów).

Wsparcie otrzymała także inwestycja pn. Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik. Jej wartość to ponad 1,7 mln zł (z czego z wsparcie z UE to nieco ponad 1,2 mln zł). Zakres projektu obejmuje wymianę 1001 istniejących opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED, wymianę 138 szt. uszkodzonych słupów oraz montaż w 51 szafkach oświetlenia ulicznego zdalnego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem z transmisją danych.

Dofinasowanie z UE w wysokości ponad 835 tys. zł otrzyma także projekt pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spiczyn, którego wartość to nieco ponad 1,2 mln zł. Inwestycja dotyczy wymiany istniejących 431 energochłonnych opraw oświetleniowych (rtęciowe i sodowe) na energooszczędne typu LED. Ponadto inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych odcinków oświetlenia ulicznego, w których powstanie 20 nowych punktów świetlnych.

Czas na energię odnawialną

Zwiększenie alokacji w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE pozwoliło na dofinansowanie projektów, w ramach których odbędzie się montaż instalacji fotowoltaicznych
i solarnych w gospodarstwach domowych. Taką inwestycję zrealizuje m.in. gmina Stoczek Łukowski, która otrzymała nieco ponad 3,4 mln zł dofinansowania z UE na warty prawie 7 mln zł projekt pn. Montaż instalacji OZE w gminie Stoczek Łukowski. Zakłada on zakup i instalację 275 kolektorów słonecznych oraz 241 instalacji fotowoltaicznych.

Do grona beneficjentów dołączyła również gmina Gościeradów, w której za łączną kwotę prawie 3,5 mln zł zakupionych i zamontowanych zostanie 61 instalacji solarnych oraz 147 instalacji fotowoltaicznych, a także 10 kotłów na biomasę i 5 pomp ciepła. Inwestycja pn. EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów otrzymała ponad 1,8 mln zł unijnego dofinansowania.

Montaż instalacji OZE na terenie gminy Dzwola to nazwa kolejnego projektu, który zakłada montaż 284 instalacji OZE, w tym: 186 instalacji fotowoltaicznych, 74 instalacji solarnych oraz 24 pieców na biomasę. Całość pochłonie przeszło 3,8 mln zł, a wsparcie z UE pokryje ponad 2,3 mln zł.

Kolejna umowa zakłada zakup i montaż 324 instalacji, których wartość to przeszło 4,3 mln zł. Wspartych zostanie: 204 instalacje fotowoltaiczne, 78 kolektorów słonecznych, 13 kotłów na biomasę oraz 29 kotłów zgazowujących drewno. Ponad 2,5 mln zł w projekcie pn. Odnawialne Źródła Energii w gminie Modliborzyce to dofinansowanie z RPO WL 2014-2020.

OZE w Chełmie i Janowie

Zadowoleni ze zwiększenia alokacji w konkursie z Działania 4.1 z pewnością będą także mieszkańcy Chełma. Tamtejszy samorząd otrzyma nieco ponad 4,8 mln zł dotacji na dwa projekty pn. Odnawialne Źródła Energii w mieście Chełm – wniosek I oraz Odnawialne Źródła Energii w mieście Chełm – wniosek II. Te inwestycje pozwolą na instalację 408 paneli fotowoltaicznych, 265 kolektorów słonecznych oraz 36 pieców na biomasę służących do produkcji energii z OZE. Dwa projekty będą kosztowały miasto prawie 8,2 mln zł.

Środki europejskie, w wysokości ponad 2,4 mln zł, przeznaczone zostaną na projekt pn. Energia odnawialna w gminie Janów Lubelski etap I. Polega on na montażu 30 instalacji kolektorów słonecznych oraz 417 instalacji fotowoltaicznych. Całość inwestycji pochłonie ponad 5,7 mln zł.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry