Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

28 kwietnia br. odbyło się spotkanie online z Komisją Europejską w sprawie dodatkowych środków w ramach programów regionalnych na lata 2014-2020 pochodzących z tzw. instrumentu REACT-EU. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wszystkich regionów (w tym przedstawiciele Województwa Lubelskiego tj. DZ RPO, DW EFRR i LAWP).

Z Komisją Europejską o REACT-EU

Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z programowaniem środków z REACT-EU w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców, zielonej transformacji i ochrony zdrowia.

W ramach I transzy środków, pochodzących z REACT-EU, Województwo Lubelskie ma otrzymać ok. 26 mln EUR, które Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć w RPO WL 2014-2020 na działania związane ze zwiększeniem wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw, a także przedsięwzięcia, przyczyniające się do odbudowy silnego, dobrze zorganizowanego, wydolnego i odpornego na kryzysy systemu ochrony zdrowia.

Województwo Lubelskie zostało docenione za ambitne podejście do zielonej transformacji poprzez skuteczną realizację wsparcia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz planowaną kontynuację tej koncepcji w ramach REACT-EU. Wielokrotnie podkreślali to podczas spotkania zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej, jak i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zostały do nas skierowane podziękowania za to, że znaczna część alokacji REACT-EU będzie wspierać zieloną transformację i przyczyniać się do osiągnięcia celu klimatycznego, który dla REACT-EU wynosi minimum 25%. Określając Województwo Lubelskie mianem ‘najbardziej zielonego regionu w Unii Europejskiej’, przedstawiciel Komisji Europejskiej wyraził wprost nadzieję, że inne regiony wejdą na podobną ścieżkę jak my.

Przed nami jednak renegocjacje RPO WL 2014-2020 z Komisją Europejską, w wyniku których RPO WL 2014-2020 zyska nową 15. Oś Priorytetową i dodatkowe środki!

Co to jest REACT-EU?

REACT-EU to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu zminimalizowanie gospodarczych i społecznych skutków pandemii COVID-19. Ma ona formę poprawki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., które reguluje okres programowania polityki spójności na lata 2014–2020. Stanowić ma formę pomocy w okresie przejściowym między perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020 a perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

REACT EU wdrażany będzie w ramach nowego Celu Tematycznego: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Działania objęte REACT-EU będą kwalifikowały się do finansowania od 1 lutego 2020 r., zaś środki będzie można wykorzystywać do końca 2023 r.

Uruchomienie instrumentu uzależnione jest od zaakceptowania przez państwa członkowskie budżetu dla Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy.

Z ogólnej puli pieniędzy na REACT-EU, Polska ma otrzymać ok. 2 mld euro. Środki te będą rozdysponowywane w ramach programów krajowych i regionalnych w 2 transzach dostępnych w roku 2021 oraz roku 2022.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry