Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Perspektywa 2021 - 2027

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Procedury oceny gminnych programów rewitalizacji (GPR) w województwie lubelskim w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Celem przedmiotowego dokumentu jest określenie zakresu wymogów dotyczących elementów i cech GPR pełniącego funkcję strategii IIT oraz zakresu oceny pod kątem możliwości finansowania projektów wynikających z gminnego programu rewitalizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Uwagi i opinie do dokumentu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@lubelskie.pl na dostępnym formularzu w terminie do 20 stycznia 2023 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Województwa Lubelskiego. Informacja o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od upływu terminu składania uwag.

Załączniki

  1. Plik tekstowy Formularz zgłaszania uwag docx , 70,97 kB
  2. Plik PDF Procedura oceny gminnych programów rewitalizacji (GPR) w województwie lubelskim w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 pdf , 783,69 kB
  3. Plik PDF Zał. 1. Lista sprawdzająca gminny program rewitalizacji pdf , 279,44 kB
  4. Plik PDF Zał. 2. Protokół rozbieżności ocen Gminnego Programu Rewitalizacji przez członków Zespołu ds. rewitalizacji pdf , 143,62 kB
  5. Plik PDF Zał. 3. Deklaracja bezstronności i poufności podpisywana przez Przewodniczącego Zespołu ds. rewitalizacji pdf , 141,39 kB
  6. Plik PDF Zał. 4. Wzór minimalnego zakresu wykazu gminnych programów rewitalizacji pdf , 122,08 kB
  7. Plik PDF Zaproszenie do udziału w konsultacjach Procedury oceny GPR pdf , 95,03 kB
  8. Plik PDF Zaproszenie do udziału w konsultacjach Procedury oceny GPR. Cyfrowe odwzorowanie oryginalnego dokumentu pdf , 66,38 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)