Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Trwają konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ich ramach w dniu 13 września br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców. Podczas spotkania zaprezentowana została wypracowana dotychczas koncepcja Programu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw województwa lubelskiego. Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Założenia nowego programu

Część spotkania dotyczącą procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz głównych założeń programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, przedstawiła Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Prezentację dotyczącą wsparcia przedsiębiorczości w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawiła Magdalena Filipek-Sobczak, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Robert Chmura, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Natomiast wsparcie przedsiębiorczości w ramach EFS + przedstawili Marek Neckier, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Małgorzata Pracownik, Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Kwestie dotyczące założeń instrumentów finansowych przedstawił Krzysztof Borys z Oddziału Programowania RPO.

Nowy program regionalny na lata 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w województwie lubelskim na najbliższe lata. Celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu, sprzyjające zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa lubelskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców. W programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 będzie realizowane kompleksowe wsparcie, przyczyniające się do podniesienia konkurencyjności regionu, w tym działania dotyczące m.in.: badań naukowych i innowacji, rozwoju przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska i klimatu, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności miejskiej, rozwoju infrastruktury transportowej, społecznej i zdrowotnej, infrastruktury kultury i turystyki, włączenia społecznego, usług społecznych i zdrowotnych oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Konsultacje te posłużyły do poznania opinii przedsiębiorców na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu. Kolejne takie spotkanie dla przedsiębiorców, odbędzie się już 15 września 2021 r. w Chełmskim Domu Kultury w godz. 10.00 – 13.15.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry