Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Trwają konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W ich ramach, 21 września br. w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, odbyło się spotkanie z przedstawicielami uczelni wyższych i organizacji badawczych. Podczas spotkania zaprezentowana została wypracowana dotychczas koncepcja Programu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych.

Założenia nowego programu

Spotkanie otworzyła Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, która wspólnie z Piotrem Budyńczukiem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przedstawiła kwestie dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz główne założenia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Prezentację dotyczącą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawili Małgorzata Kalicka z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Kajetan Kościk, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie wsparcia w ramach EFS +. Prezentowali je Marek Neckier, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i Barbara Marzec, Kierownik Oddziału Koordynacji EFS w Departamencie Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, oraz Aneta Wieprzowska, Wicedyrektor ds. Organizacji i Funduszy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Z kolei procedurę wyboru projektów B+R, stanowiącą załącznik do Kontraktu Programowego przedstawiła Agnieszka Pidek-Klepacz z Oddziału Programowania RPO, a tematykę instrumentów finansowych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, prezentował Krzysztof Borys z Oddziału Programowania RPO.

Nowy program regionalny na lata 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w województwie lubelskim na najbliższe lata. Celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu, sprzyjające zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa lubelskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców. W programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 będzie realizowane kompleksowe wsparcie, przyczyniające się do podniesienia konkurencyjności regionu, w tym działania dotyczące m.in.: badań naukowych i innowacji, rozwoju przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska i klimatu, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności miejskiej, rozwoju infrastruktury transportowej, społecznej i zdrowotnej, infrastruktury kultury i turystyki, włączenia społecznego, usług społecznych i zdrowotnych oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Konsultacje te posłużyły do poznania opinii lubelskiego sektora naukowo-badawczego na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry