Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Trwają konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ich ramach w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Podczas wydarzenia omówiono projekt programu, zmiany w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz zaprezentowano informacje dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Spotkanie w Białej Podlaskiej, w dniu 8 września 2021 roku, otworzył Prezydent Miasta Michał Litwiniuk.

Przedstawili założenia nowego programu

Część spotkania dotyczącą procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz głównych założeń programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przedstawiła Magdalena Urbankiewicz-Staszczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Prezentację dotyczącą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawili Kajetan Kościk Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Natalia Świacka, Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Obecni na sali goście poznali poszczególne priorytety programu z podziałem na obszary:

  • badań i innowacji oraz transformacji gospodarczej i cyfrowej (Priorytet I Badania naukowe
    i innowacje; Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa),
  • środowiska i transportu (Priorytet III Ochrona środowiska i klimatu; Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii; Priorytet V Zrównoważony system transportu),
  • infrastruktury społecznej (Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej),
  • rozwoju zrównoważonego terytorialnie (Priorytet X Rozwój zrównoważony terytorialnie).

Wsparcie w ramach EFS +

Kolejnym punktem wydarzenia było przedstawienie wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +. Prezentowali je Aneta Wieprzowska, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Radosław Dąbrowski z Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wystąpienia odnosiły się do planowanego wsparcia w zakresie: potrzeb rynku pracy, spójności społecznej oraz edukacji (Priorytet VII Zwiększanie spójności społecznej, Priorytet VIII Zaspokajanie potrzeb rynku pracy; Priorytet IX Lepsza edukacja).

Spotkanie zakończyło się dyskusją z uczestnikami.

Spotkania w innych powiatach

Informujemy, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie do 16 września br. będą prezentowali założenia projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Do tego terminu, dzięki uprzejmości władz powiatów i miast na prawach powiatu, zorganizowane zostaną w sumie 24 spotkania wg następującego harmonogramu.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry