Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295), Zarząd Województwa Lubelskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą 2030 r.). Zaktualizowana Strategia proponuje zmianę podejścia do programowania rozwoju województwa lubelskiego, w którym przyjęto model zrównoważonego rozwoju. Określona w Strategii wizja rozwoju oraz cele strategiczne wynikają z rozpoznania realnych i najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców regionu.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, konsultacje będą odbywać się głównie drogą elektroniczną.

Projekt Strategii oraz wszelkie informacje na temat bieżących wydarzeń dostępne są na stronie internetowej.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 20.10.2020 r. do dnia 25.11.2020 r.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wskazanej stronie internetowej:

  • drogą elektroniczną na adres: strategia2030@lubelskie.pl ;
  • drogą korespondencyjną na adres: Departament Strategii i Rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Opinie i uwagi z datą wpływu po 25.11.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry