Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Przedstawione Państwu propozycje kryteriów dotyczą:

Działania 12.2 Kształcenie ogólne - typ projektu nr 3 w SZOOP (nabór w 2020 r.).

Konsultacje społeczne będą prowadzone za pośrednictwem wypełnionego oraz wysłanego w dniach 15 - 22 października 2020 r. (włącznie) formularza udziału w konsultacjach załączonego poniżej na adres e-mail: efs.konsultacje@lubelskie.pl

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele: szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych z terenu województwa lubelskiego,

Aby zgłosić uwagi i opinie na temat przedstawionych propozycji kryteriów wyboru projektów, prosimy pobrać i wypełnić załączony poniżej Formularz udziału w konsultacjach społecznych dot. Działania 12.2 RPO WL (nabór w 2020 r.). Wypełniony dokument należy przesłać w edytowalnej wersji elektronicznej, na adres: efs.konsultacje@lubelskie.pl do dnia 22 października 2020 r. (włącznie).

UWAGA: OPINIE I UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI W SPOSÓB INNY NIŻ WYŻEJ OPISANY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Załączniki
  1. Plik tekstowy Formularz udziału w konsultacjach społecznych dot. Działania 12.2 RPO WL (nabór w 2020 r.). docx , 99,35 kB
  2. Plik PDF Kryteria Działania 12.2 Kształcenie ogólne pdf , 716,04 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry