Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych propozycji zamian kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedstawione Państwu propozycje zmian kryteriów dotyczą:

- Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (szpitale)

Konsultacje społeczne będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej - www.rpo.lubelskie.pl - od dnia 17 listopada 2020 r. do dnia 24 listopada 2020 r.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Aby zgłosić uwagi i opinie na temat przedstawionych propozycji kryteriów wyboru projektów, prosimy pobrać i wypełnić Formularz udziału w konsultacjach społecznych dot. Działania 13.1 RPO WL [link]. Wypełniony dokument należy przesłać w edytowalnej wersji elektronicznej, na adres: konsultacje_kryteria2014-2020@lubelskie.pl do dnia 24 listopada 2020 r. (włącznie).

UWAGA: OPINIE I UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI W SPOSÓB INNY NIŻ WYŻEJ OPISANY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Załączniki
  1. Plik PDF Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (szpitale) pdf , 1,49 MB
  2. Plik tekstowy Formularz zgłaszania uwag docx , 97,30 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry