Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Film pokazujący pracę personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w czasach pandemii COVID-19, z perspektywy Janiny Dziedzic-Płandy - oddziałowej pielęgniarki, zdobył wysokie 5. miejsce w ramach europejskiego konkursu INFORM Communication Awards 2020 na najlepsze działanie komunikacyjne zrealizowane z Funduszy Europejskich. Jest to kolejne wyróżnienie dla spotu przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Wyniki konkursu ogłoszono podczas spotkania sieci INFORM, która ze względu na pandemię koronawirusa odbyło się on-line w Brukseli w dniach 25-27 listopada br. Warto zaznaczyć, że prezentacja dotycząca spotu z Lubelszczyzny to najwyżej oceniony film z Polski w tegorocznej edycji konkursu.

Sieć INFORM to wspólnotowa sieć wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją Europejską w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych Funduszy Europejskich, w których biorą udział przedstawiciele państw członkowskich oraz regionów UE.

Głównymi celami ww. sieci są:

  • zapewnienie wymiany informacji o rezultatach wdrażania Strategii komunikacji;
  • wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich;
  • koordynacja komunikacji o FE pomiędzy Państwami Członkowskimi/regionami, a Komisją Europejską;
  • debata i ocena dotycząca efektywności prowadzonych działań informacyjno- promocyjnych Funduszy Europejskich;
  • wypracowanie propozycji rekomendacji dotyczących zwiększenia zasięgu i wpływu działań komunikacyjnych oraz podniesienia świadomości na temat efektów wdrażania Funduszy Europejskich w regionach UE.

W ramach sieci przeprowadzany jest konkurs tzw. „nagród komunikacyjnych”, który polega na prezentacji i ocenie najlepszych działań komunikacyjnych dotyczących Funduszy Europejskich z Państw członkowskich/regionów UE. Tegoroczna edycja konkursu ze względu na pandemię koronawirusa odbyła się on-line. Członkowie grupy INFORM, w dniu 27 listopada br., wybrali zwycięzców, a nasz film pt. „The COVID-19 pandemic is a fact. The European Funds support the health service” zdobył wysokie 5 miejsce w tym prestiżowym konkursie. Kryteriamy oceny były:

  • adekwatność działania dla grupy docelowej,
  • czy wykorzystane zasoby były proporcjonalne do efektu i oczywiście,
  • kreatywność i prezentacja prezentacji wideo.

Poniżej prezentujemy doceniony materiał:

  • video Film doceniony w konkursie INFORM Communication Awards

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry