Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Horyzontalne spotkanie roczne Komisji Europejskiej z Instytucjami Zarządzającymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi było okazją do podsumowania efektów bieżącej perspektywy. Warto podkreślić, że Województwo Lubelskie jest w czołówce jeśli chodzi o liczbę podpisanych umów o dofinansowanie oraz liczbę zatwierdzonych wniosków o płatność.

Podsumowanie online

Tegoroczne spotkanie, z powodu pandemii koronawirusa, odbyło się 17 listopada br. w formie wideokonferencji. Sesja plenarna zgromadziła przedstawicieli 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Województwo Lubelskie reprezentował Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego Anna Brzyska. Takie spotkania organizowane raz w roku są formą przeglądu wdrażania wszystkich RPO 2014-2020. Za ich organizację odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Lubelskie na podium

Podczas konferencji przedstawiciele Ministerstwa przedłożyli ranking dotyczący wykorzystania środków unijnych w ramach RPO. – To niezwykle ważne spotkanie pokazujące efekty prac nie tylko naszych beneficjentów, ale i Instytucji wdrażających Fundusze Europejskie. Rezultaty inwestycji unijnych są widoczne na terenie całego naszego województwa. Obecnie, jesteśmy na finiszu bieżącej perspektywy, a przed nami kolejne wyzwania - powiedziała Anna Brzyska, dyrektor DZ RPO.

Co ważne, nasze województwo zajmuje drugą pozycję pod względem procentowego wykorzystania środków UE (tzw. kontraktacji) w bieżącej perspektywie z wynikiem 88%, przy średnim poziomie podpisanych umów w kraju wynoszącym 84%. Warto zaznaczyć, że w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zajmujemy
1 pozycję (równorzędnie z województwem mazowieckim), przy 83% kontraktacji, a w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 pozycję z wynikiem 89% kontraktacji.

Grafika przedstawia zestawienie województw pod wzgledem procentowego wykorzystania środków unijnych tzw. kontraktacji w bieżącej perspektywie. Źródło: MFiPR

Ciężka praca beneficjentów

Jeśli chodzi o zatwierdzone wnioski o płatność (wkład UE) zajmujemy 4 miejsce w kraju z wykorzystaniem alokacji na poziomie 52%, przy średniej krajowej 47%. - Wysokie miejsca w rankingach to przede wszystkim ciężka praca naszych beneficjentów, którzy coraz częściej sięgają po środki unijne. Cieszę się, że nasze województwo jest coraz bardziej widoczne pod względem wykorzystania funduszy UE. Wyniki te pokazują pracę jaką wkładają w realizację projektów beneficjenci i wszystkie Instytucje zaangażowane we wdrażanie środków unijnych - podsumował Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Zwieńczeniem realizacji projektu jest certyfikacja, czyli wnioski rozliczone z KE, która w ramach naszego województwa wyniosła 54%, co dało nam 5 miejsce spośród innych województw. Warto podkreślić, że województwo lubelskie już w październiku br. w 106% zrealizowało roczną prognozę certyfikacji.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry