Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021 – stypendia dla szczególnie zdolnych uczniów województwa lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CXLIX/2861/2020 z dnia 26 maja 2020 r. przyznał dofinansowanie Departamentowi Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu mającego na celu wsparcie 501 szczególnie uzdolnionych uczniów poprzez Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego, w tym wypłatę stypendiów, z przeznaczeniem na cele edukacyjne.

Do kogo jest adresowany

O udział w projekcie ubiegać się mogą uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie trzy- i czteroletnich liceów (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy mieszkają lub uczą się w województwie lubelskim, a na koniec poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią min. 5,33 z 3 wybranych przedmiotów szkolnych, rozwijających kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne (tj. informatyki, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości lub przedmiotów przyrodniczych: przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki).

Warunkiem formalnym ubiegania się o wsparcie będzie złożenie wniosku o przyznanie stypendium we wskazanym w ogłoszeniu terminie (nie wcześniej niż od sierpnia 2020 r.).

Wysokość stypendium

Wsparcie przyznane będzie na rok szkolny 2020/21, w kwocie 3 900 zł na jednego ucznia (390 zł przez 10 m-cy) z przeznaczeniem na cele edukacyjne. Pierwsza wypłata nastąpi
do końca grudnia 2020 r.(z wyrównaniem od września).

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu:

- koszty ogółem: 2 246 985,00 zł

- wkład własny ze środków Województwa Lubelskiego (5%): 112 349,25 zł

- dofinansowanie (95%): 2 134 635,75 zł

Ostatnia modyfikacja:

Marlena Wójtowicz (DW EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry