Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Mobilny LOF” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Chodzi o kwotę blisko 20 mln zł z Funduszy Europejskich, która pozwoli rozszerzyć zakres prac w ramach projektu oraz zwiększyć poziom dofinansowania jego partnerom. W projekcie łącznie udział bierze 11 gmin z Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Partnerstwo na rzecz rozwoju

Projekt pozakonkursowy jest realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), która przyczynia się do realizacji strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych. Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów. „Mobilny LOF” to projekt realizowany w partnerstwie samorządów gminnych i miejskich: gminy Głusk (lider projektu), Niedrzwica Duża, Nałęczów, Mełgiew, Jastków, Wólka, Lubartów, Konopnica, Niemce oraz miasta Lubartów i Świdnik.

Zwiększone dofinansowanie

Dzięki zwiększeniu dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie możliwa poprawa funkcjonalności połączeń i rozwiązań transportowych. Pierwotnie na realizację projektu przeznaczono prawie 100 mln zł (z czego ponad 76,5 mln to środki unijne z RPO WL 2014-2020). Po zwiększeniu przez władze województwa środków unijnych o dodatkowe blisko 20 mln zł, całość projektu obecnie opiewa na blisko 120,8 mln zł (wsparcie unijne wzrosło do ponad 96,5 mln zł).

Warto dodać, że w konsekwencji zwiększenia środków europejskich, poziom dofinasowania dla projektu wzrósł z 76,57 % do 82,28 %. Ponadto, w ramach zwiększonego dofinansowania, części partnerom podwyższono zakres rzeczowy projektu, a pozostałej części podniesiono poziom dofinansowania.

Dodatkowe prace

W sumie dzięki zwiększonym środkom w projekcie możliwe będzie:

 • wsparcie dodatkowych 5,22 km infrastruktury rowerowej,
 • wybudowanie dodatkowych 3 szt. obiektów „Bike&Ride”,
 • zwiększenie o 56 szt. stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”,
 • wybudowanie i przebudowanie dodatkowych 260 szt. punktów świetlnych.

Projekt finansowany z Funduszy Europejskich aktualnie zakłada:

Zwiększenie środków z Funduszy Europejskich w ramach projektu w poszczególnych gminach będzie polegało na:

 1. Gmina Niedrzwica Duża - zwiększone dofinansowanie (o blisko 755 tys. zł) pozwoli na wykonanie dodatkowego zadania polegającego na przedłużeniu drogi gminnej (ul. Kolejowej) oraz przedłużenie ścieżki rowerowej. Jednocześnie pozom dofinasowania zwiększy się
  z 83,94% do 85%.
 2. Gmina Miejska Świdnik - zwiększone dofinansowanie (o blisko 2, 209 mln zł) pozwoli na wykonanie dodatkowego zadania polegającego na budowie dróg bez komunikacji miejskiej. Jednocześnie poziom dofinasowania zwiększy się z 83,94% do 85%.
 3. Gmina Nałęczów - kwota zwiększonego dofinansowania (o prawie 3, 248 mln zł) - pozwoli to na podniesienie poziomu dofinansowania z 83,94% do poziomu 85%.
 4. Gmina Mełgiew - zwiększone dofinansowanie (o blisko 485 tys. zł) pozwoli to na wykonanie dodatkowego zadania polegającego na budowie chodnika (m. Jacków), budowie peronu, oświetlenia energooszczędnego, a także dwóch obiektów „Bike&ride”. Jednocześnie poziom dofinasowania zwiększy się z 73,47% do 74,91%.
 5. Gmina Jastków - kwota zwiększonego dofinansowania (o 1, 304 mln zł) pozwoli na podniesienie poziomu dofinansowania z 56,07% do poziomu 76,07%.
 6. Gmina Wólka - zwiększone dofinansowanie (o blisko 1, 617 mln zł) pozwoli to na wykonanie dodatkowego zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze 2224L, a także budowie oświetlenia energooszczędnego. Jednocześnie poziom dofinasowania zwiększy się z 83,94% do 84,31%.
 7. Gmina Głusk (lider projektu) - kwota zwiększonego dofinansowania (o ponad 3, 802 mln zł) pozwoli na podniesienie poziomu dofinansowania z 63,28% do poziomu 78,93%.
 8. Gmina Miasto Lubartów - kwota zwiększonego dofinansowania (o blisko 2, 487 mln zł) pozwoli na wykonanie dodatkowego zadania polegającego na modernizacji nawierzchni przy realizowanych ścieżkach rowerowych i chodnikach. Poziom dofinasowania ulega zmniejszeniu z 83,94% do 82%.
 9. Gmina Lubartów - zwiększone dofinansowanie (blisko 1, 735 mln zł) pozwoli na wykonanie dodatkowego zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej (Lubartów – Łucka), a także oświetlenia drogowego Jakubowice Konińskie. Jednocześnie poziom dofinasowania zwiększy się z 83,94% do 85%.
 10. Gmina Niemce - zwiększone dofinansowanie (o nieco ponad 1, 113 mln zł) pozwoli na wykonanie dodatkowego zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej (ok. 3 km). Poziom dofinasowania pozostaje bez zmian.
 11. Gmina Konopnica - kwota zwiększonego dofinansowania (blisko 1, 250 mln zł) pozwoli na podniesienie poziomu dofinansowania z 83,94 % do poziomu 85%.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry