Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Pięć samorządów z regionu podpisało dzisiaj pierwsze umowy w ramach kolejnej edycji konkursu na wsparcie wykorzystania OZE. Chodzi o miasta Tomaszów Lubelski, Kraśnik, Radzyń Podlaski oraz gminy Nałęczów i Parczew, których projekty opiewają na kwotę ponad 19,5 mln zł. Dzięki tym środkom w gospodarstwach domowych zamontowane zostaną m.in. panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. W podpisaniu umów udział wziął Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego oraz gospodarze wyżej wymienionych samorządów.

Eko-gminy

Gmina Nałęczów wdroży system zarządzania energią, zainstaluje kolektory słoneczne, piece na biomasę i ogniwa fotowoltaiczne. Łączna ilość zamontowanych tego typu instalacji wyniesie 351 sztuk. Wszystko w ramach projektu pn. „Eko-energia w Gminie Nałęczów – II etap”, którego wartość opiewa na kwotę blisko 4,5 mln zł (prawie 2,1 mln to środki z EFRR).

Nowe ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne zainstalowane zostaną również w gminie Parczew. Chodzi o 411 sztuk instalacji, których zakup będzie możliwy dzięki projektowi o nazwie „Czysta energia w Gminie Parczew- solary”. Jego wartość to lekko ponad 4,2 mln zł (2,8 mln zł to wsparcie z EFRR).

Warto dodać, że w tych przypadkach grupą docelową są mieszkańcy samorządów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć udziału w projektach. Montaże instalacji i pieców w gminach zakończą się najpóźniej 31 grudnia 2021 roku.

OZE w Tomaszowie, Kraśniku i Radzyniu

„Odnawialne Źródła Energii w Mieście Tomaszów Lubelski” to nazwa projektu dzięki któremu możliwa będzie budowa instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na potrzeby własne gospodarstw domowych. Na jego realizację miasto Tomaszów Lubelski przeznaczyło ponad 5,6 mln zł (3,1 mln to wsparcie z EFRR). Dzięki tej kwocie zostanie zamontowanych 467 sztuk różnego typu instalacji.

Miasto Kraśnik przeznaczyło ponad 3,6 mln zł (prawie 1,7 mln zł środki z EFRR) na realizację projektu „NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA III”. Dzięki niemu zrealizowana zostanie budowa instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (pellet) – takich instalacji będzie w sumie 266 sztuk. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line dla mieszkańców.

Nowe instalacje fotowoltaiczne pojawią się również w Radzyniu Podlaskim. Miasto zrealizuje projekt o nazwie „SŁONECZNY RADZYŃ”, na który przeznaczy ponad 1,5 mln zł (około 412 tys. zł to środki z EFRR). Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych wyniesie 70 sztuk.

Możemy stwierdzić, że we wszystkich podpisanych dzisiaj umowach finalnymi beneficjentami środków europejskich są mieszkańcy powyższych samorządów, którzy będą bezpośrednio korzystali z zielonej energii.

Duże zainteresowanie konkursami

Konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii cieszą się dużym zainteresowaniem beneficjentów. W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE ogłoszonego w 2019 roku wpłynęło aż 210 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln zł. Do dofinansowania (w kwietniu 2020r.) w sumie wybranych zostało 86 projektów. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin. Warto dodać, że w momencie ogłoszenia konkursu (w lipcu 2019) roku alokacja na konkurs wynosiła 100 mln zł. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył alokację w konkursie (do wspomnianej wyżej kwoty ponad 186,2 mln zł).

Wcześniej w ramach Działania 4.1 ogłoszony był jeszcze jeden konkurs (w 2016 r.), gdzie złożonych zostało 315 wniosków o wartości ponad 1,1 mld zł. Z tego naboru realizowanych jest 197 umów na łączną kwotę dofinansowania z UE blisko 560 mln zł.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry