Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Trzech beneficjentów podpisało w piątek (tj. 20.12.2019 r.) umowy na dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Chodzi o gminy Biłgoraj i Kock oraz Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Poniatowej, które podczas konferencji prasowej uroczyście zaparafowali ostatnie umowy w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ostatni konkurs w tej perspektywie

Zarząd Województwa Lubelskiego w grudniu br. dokonał wyboru wniosków o dofinansowanie projektów z Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, które zostały złożone w ramach naboru ogłoszonego w czerwcu 2018 roku. Co ważne Zarząd Województwa zwiększył alokację środków w tym konkursie z 75,88 mln na kwotę ponad 100,62 mln zł. Dzięki temu dofinansowanie otrzymały wszystkie pozytywnie ocenione projekty.

O środki aplikować mogły gminy oraz przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. W sumie podpisano 44 umowy (37 gmin i 7 przedsiębiorców), w tym 6 umów po procedurze odwoławczej (Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wisznicach oraz Gminy: Biłgoraj, Drelów, Kock i Karczmiska).

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymały projekty polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Projekty te przewidują:

 • wybudowanie 48,88 km sieci wodociągowej,
 • przebudowanie 21,21 km sieci wodociągowej,
 • wyremontowanie 50,6 km sieci wodociągowej,
 • wybudowanie 36,95 km sieci kanalizacyjnej,
 • wsparcie otrzymało również 9 oczyszczalni ścieków i 34 stacji uzdatniania wody.

Najwięcej projektów realizowanych będzie w powiecie bialskim (7) i w powiecie lubelskim (6).

W dniu dzisiejszym podpisujemy umowy z przedstawicielami Gminy Kock, Gminy Biłgoraj i Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej i są 3 ostatnie umowy w ramach tego działania na łączną kwotę ponad 10,16 mln zł.

Wcześniejsze nabory

W ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w działaniu 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa wykorzystano w całą zakładaną alokację środków. Łącznie podpisano 136 umów o wartości ponad 493 mln zł (z czego 291 mln zł to wsparcie z UE).

Oprócz opisanego wyżej konkursu z 2018 roku Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWL ogłosił wcześniej dwa konkursy:

 • w 2015 roku - podpisano 53 umowy, których dofinansowanie z UE wynosiło ponad 107,16 mln zł,
 • w 2017 roku – podpisano 39 umów, których dofinansowanie z UE wynosiło ponad 83,21 mln zł.

Wszystkie dofinansowane projekty (z trzech konkursów) zakładają łącznie:

 • wybudowanie 255,61 km sieci wodociągowej,
 • przebudowanie 104,18 km sieci wodociągowej,
 • wyremontowanie 50,71 km sieci wodociągowej,
 • wybudowanie 244,17 km sieci kanalizacyjnej.

Ponadto wsparcie otrzymało:

 • 18 oczyszczalni ścieków,
 • 90 stacji uzdatniania wody.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry