Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

W środę, 26 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa poświęcona podpisaniu umów z przedsiębiorcami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Spotkanie dotyczyło Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP). Dotychczas LAWP ogłosiła cztery konkursy z ww. Działania, w ramach których udzielono dofinansowania na łączną kwotę ok. 668 mln złotych.

W konferencji prasowej uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak oraz zaproszeni Beneficjenci.

– Jestem przekonany, że dzięki tym środkom firmy z Lubelszczyzny będą mogły skutecznie konkurować z innymi podmiotami w Polsce czy Europie, ale także
i na świecie. Wszystkim nam zależy na tym, aby przedsiębiorcy prężnie się rozwijali, bo to przełoży się na rozwój regionu. – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

Nabór wniosków o dofinansowanie z Działania 3.7 zakończył się 10 stycznia br. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosiła ponad 111 mln złotych.

– To już czwarta edycja konkursu, który, podobnie jak poprzednie edycje, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Ostatecznie do dofinansowania zostały wybrane 62 projekty. Do firm z Lubelszczyzny trafi blisko 100 milionów złotych. – dodaje Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak.

Podpisanie umów.

W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP o dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa) na następujące rodzaje projektów:

  • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • zastosowanie nowoczesnych technologii;
  • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
  • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych wynosi:
– dla mikro i małych przedsiębiorstw – 70%
– dla średnich przedsiębiorstw – 60%

Pamiątkowe zdjęcie

Natomiast maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
– dla mikro i małych przedsiębiorstw 2 000 000,00 zł.
– dla średnich przedsiębiorstw 3 000 000,00 zł.

Dotychczas LAWP ogłosiła cztery konkursy z Działania 3.7 w ramach, których podpisano umowy na łączną kwotę ok. 668 mln złotych. Natomiast wszystkie podpisane przez LAWP umowy o dofinasowanie opiewają na kwotę blisko 1 220 mln złotych.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie planuje jeszcze w tym roku ogłosić sześć konkursów, w tym m.in. dla Działania 3.7.

Uczestnicy konferencji prasowej.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry