Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Przedłużenie oceny merytorycznej

Działając na podstawie zapisów Zasad wyboru projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podrozdział 6.4, punkt 2 DW EFRR przedłuża ocenę merytoryczną projektu Gminy Lublin nr RPLU.05.06.00-06-0001/19 pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” do dnia 30 września 2020 roku.

Ostatnia modyfikacja:

Robert Chmura (DW EFRR)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry