Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Dnia 3 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie w formule online z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG REGIO). Jego celem było omówienie głównych priorytetów i zaleceń Komisji Europejskiej w obszarze transportu w ramach przygotowywanych programów regionalnych dla perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Zagadnieniom transportowym w pakiecie projektów rozporządzeń dotyczących polityki spójności poświęcony został Cel Polityki 3 „Lepiej połączona Europa”, jak również Cel Polityki 2 „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa” w zakresie mobilności miejskiej.

W przedmiotowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Komisji Europejskiej (DG REGIO – Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej), Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa lubelskiego.

Nasz region reprezentowany był m.in. przez: Dyrekcję Departamentu Zarządzania RPO, Dyrekcję Departamentu Wdrażania EFRR, Dyrekcję Departamentu Majątku i Infrastruktury Województwa, Departament Strategii i Rozwoju, Dyrekcję Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urząd Miasta Lublin, a także Starostę Lubelskiego oraz eksperta zewnętrznego współpracującego z Departamentem Zarządzania RPO.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej rozpoczął spotkanie od prezentacji priorytetów inwestycyjnych polityki spójności w latach 2021-2027 w obszarze transportu, a także przedstawił założenia polityki UE, obszary i cele inwestycji w tym sektorze. Z kolei po prezentacji był czas na dyskusję oraz sesję pytań i odpowiedzi.

Podsumowanie spotkania było poświęcone kluczowym zagadnieniom, które należy uwzględnić przy planowaniu działań w zakresie transportu w ramach programu regionalnego przygotowywanego dla perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Załączniki

  1. Plik PDF Transport w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 pdf , 1,09 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Ryszard Szymański (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry