Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Perspektywa 2021 - 2027

Uchwałą nr CCLXXVII/4868/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego skierował projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 do konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne prowadzone są w trybie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (z późn. zm.) w terminie

od 28 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. (65 dni)

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w szczególności przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację rządową, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentu i zgłaszania uwag oraz opinii. Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i opinii jest Zarząd Województwa Lubelskiego.

Uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu należy przekazywać na formularzu zgłaszania uwag do projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 , wypełnianym elektronicznie w wersji edytowalnej na adres e-mail konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl .

Podczas konsultacji społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zorganizuje szereg spotkań, poświęconych programowi Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W efekcie konsultacje obejmą całe województwo lubelskie oraz szeroki krąg interesariuszy.

Na spotkaniach omówiony zostanie projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dodatkowo zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Konsultacje to także okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat planów samorządu województwa lubelskiego dotyczących sposobu wdrażania programu.

Wszystkie uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Jeśli będą zasadne, zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad kształtem ostatecznej wersji projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Pytania związane z konsultacjami prosimy kierować ma adres e-mail: konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl.

Załączniki

  1. Plik PDF Załącznik 1 Ogłoszenie konsultacje społeczne projektu programu pdf , 93,54 kB
  2. Plik PDF Załącznik 2 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 z 2021.07.06 pdf , 2,76 MB
  3. Plik PDF Załącznik 2.1 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027_Aneks 1 z 2021.07.06 pdf , 286,72 kB
  4. Plik PDF Załącznik 2.2 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027_Aneks 2 z 2021.07.06 pdf , 276,74 kB
  5. Plik PDF Załącznik 2.3 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027_Aneks 3 z 2021.07.06 pdf , 147,53 kB
  6. Plik tekstowy Załącznik 3 Formularz zgłaszania uwag do projektu programu docx , 37,98 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)