Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt grantowy pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia, który jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostępna szkoła

Projekt polega na opracowaniu Modelu dostępnej szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród 30 organów prowadzących w min. 90 szkołach podstawowych. Konkurs będzie dostępny dla wszystkich szkół podstawowych, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności (zarówno szkoły publiczne i niepubliczne), lokalizacji i rodzaju (szkoły ogólnodostępne, specjalne, integracyjne).

Udział w projekcie jest bezpłatny, a rekrutacja będzie miała charakter otwarty.

Bez barier

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych. Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostaną poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Następnie szkoła otrzyma grant na wdrożenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności.

Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Nabór wniosków

Termin składania wniosków wstępnych: od 05.10.2020r. do 26.10.2020r. włącznie.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w załączonej poniżej broszurze informacyjnej.

Załączniki
  1. Plik PDF Broszura informacyjna - Dostępna Szkoła pdf , 215,17 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry