Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przystępuje do realizacji bezpłatnych spotkań edukacyjnych dla gmin Lubelszczyzny w zakresie rewitalizacji. W miesiącach od czerwca do września 2021 r. zorganizowane zostaną dwudniowe spotkania edukacyjne w ramach I modułu tematycznego pt. Wykorzystanie narzędzi ustawowych w rewitalizacji.

Szkolenia te odbędą się w ramach projektu Regiony rewitalizacji, realizowanego przez UMWL wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Szkolenia przeprowadzą eksperci zewnętrzni.
Podczas spotkań w I module tematycznym zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  1. procesy aktualizacji gminnego programu rewitalizacji,
  2. przejście z lokalnego programu rewitalizacji na gminny program rewitalizacji,
  3. struktura gminnego programu rewitalizacji,
  4. delimitacja na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji,
  5. procedura uchwalania gminnego programu rewitalizacji,
  6. planowanie przestrzenne a GPR,
  7. powołanie i działanie Komitetu Rewitalizacji oraz jego wpływ na proces rewitalizacji,
  8. narzędzia ustawowe: Specjalna Strefa Rewitalizacji, Miejscowy Plan Rewitalizacji, zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, prawo pierwokupu.

Zgłoszeń na ww. spotkanie edukacyjne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu, bezpośredni adres mailowy), maksymalnie dwie osoby z każdej gminy, proszę dokonywać na adres e-mailowy rewitalizacja@lubelskie.pl do 18 maja 2021 r. (wtorek).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Zarządzania RPO, Agnieszką Pidek-Klepacz i Jackiem Skałeckim dostępnymi pod ww. mailem lub pod numerem telefonu 81 478 14 61.

Materiały szkoleniowe w zakresie rewitalizacji zostały udostępnione do pobrania w aktualnościach.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry