Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Województwo Lubelskie we współpracy z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej będzie realizowało zadania polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

O projekcie

Głównym celem zadania będzie przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, w tym m.in. wsparcie doradcze i integrowanie środowisk zainteresowanych rewitalizacją. W spotkaniach uczestniczyć będą mogli pracownicy samorządowi oraz przedstawiciele wszystkich gmin z naszego województwa, zarówno gmin, które mają opracowany program rewitalizacji wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego, ale i te, które planują podjąć działania rewitalizacyjne. Ponadto, w ramach spotkań, eksperci będą prowadzić doradztwo m.in. w formie indywidualnych konsultacji z przedstawicielami gmin. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Tematyka spotkań

Co ważne, zaplanowane spotkania edukacyjne będą się odbywały w 4 modułach tematycznych, tj.:

  • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji,
  • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
  • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych,
  • dostępność w rewitalizacji.

Wszystkie samorządy z województwa lubelskiego zachęcamy do współpracy, a szczegółowe informacje uzyskać mogą Państwo pod adresem e-mail: rewitalizacja@lubelskie.pl

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry