Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Gospodarzami dwóch spotkań, które odbyły się dnia 2 września br., w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, były powiaty: lubelski i bialski. W ich trakcie omówiono projekt programu, zmiany w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz zaprezentowano informacje dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Przedstawili założenia nowego programu

W Lublinie spotkanie otworzył Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstkowski, który przywitał zgromadzonych gości. W spotkaniu udział brał Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, który podkreślił rolę powiatów i gmin w procesie wdrażania unijnych projektów oraz zachęcił do udziału w konsultacjach społecznych programu. W trakcie spotkania głos zabrał również Marek Wojciechowski, Radny Województwa Lubelskiego. Natomiast w powiecie bialskim uczestników przywitał Sławomir Sosnowski, Sekretarz Powiatu Bialskiego, Radny Województwa Lubelskiego, a w spotkaniu udział wzięli również Radosław Sebastianiuk Członek Zarządu Powiatu Bialskiego oraz Łukasz Jaszczuk Radny Powiatu Bialskiego.

W Lublinie, informacje nt. procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz główne założenia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, przedstawiła Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Natomiast w powiecie bialskim, założenia te, przedstawiła Magdalena Urbankiewicz-Staszczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wsparcie w ramach EFRR

Prezentację dotyczącą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w powiecie lubelskim, przedstawiła Magdalena Filipek Sobczak, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczościw Lublinie oraz Robert Chmura, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W spotkaniu wziął udział również Piotr Budyńczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Obecni na sali goście poznali poszczególne priorytety programu z podziałem na obszary:

  • badań i innowacji oraz transformacji gospodarczej i cyfrowej (Priorytet I Badania naukowe
    i innowacje; Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa),
  • środowiska i transportu (Priorytet III Ochrona środowiska i klimatu; Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii; Priorytet V Zrównoważony system transportu),
  • infrastruktury społecznej (Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej),
  • rozwoju zrównoważonego terytorialnie (Priorytet X Rozwój zrównoważony terytorialnie).

Bliźniaczy zakres, w powiecie bialskim przedstawiły, Elżbieta Wojtyła z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Magdalena Rynkun z Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wsparcie w ramach EFS +

Kolejnym punktem spotkań było przedstawienie wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +. W powiecie lubelskim zaprezentowali je Marek Neckier, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Małgorzata Pracownik, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. W powiecie bialskim, zakres ten, przedstawili Łukasz Budyńczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Iwona Jachowicz, Naczelnik Wydziału Naboru i Pomocy Technicznej RPO WL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wystąpienia te odnosiły się do planowanego wsparcia w zakresie: potrzeb rynku pracy, spójności społecznej oraz edukacji (Priorytet VII Zwiększanie spójności społecznej, Priorytet VIII Zaspokajanie potrzeb rynku pracy; Priorytet IX Lepsza edukacja). Wszystkie spotkania zakończyły się dyskusją z uczestnikami.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, zaś udział w nich brali przedstawiciele samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Spotkania w innych powiatach

Informujemy, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie do 16 września br. będą prezentowali założenia projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Do tego terminu, dzięki uprzejmości władz powiatów i miast na prawach powiatu, zorganizowane zostaną w sumie 24 spotkania wg następującego harmonogramu.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry