Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Gospodarzami trzech spotkań, które odbyły się dnia 3 września br., w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, były powiaty: zamojski i hrubieszowski oraz Miasto Zamość. W ich trakcie omówiono projekt programu, zmiany w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz zaprezentowano informacje dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Założenia nowego programu

Pierwszym punktem spotkań, było oficjalne przywitanie uczestników przez gospodarzy. W Zamościu uczestników przywitała Wiceprezydent Zamościa, Anna Maria Antos. Następnie głos zabrała Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, która przedstawiła główne założenia nowego programu, a także informacje nt. procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

W powiecie zamojskim gości przywitał Starosta Zamojski, Stanisław Grześko. W spotkaniu w powiecie zamojskim, a także w Mieście Zamość udział brał Michał Mulawa, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który podkreślił rolę powiatów i gmin w procesie wdrażania projektów realizowanych przy udziale środków unijnych. W trakcie spotkania w powiecie zamojskim udział brał także Krzysztof Gałaszkiewicz, Radny Województwa Lubelskiego.

Informacje nt. procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz główne założenia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w powiecie zamojskim przedstawił Piotr Budyńczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W powiecie hrubieszowskim spotkanie otworzył Wicestarosta Marek Kata. Po oficjalnym otwarciu konsultacji, informacje nt. procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz główne założenia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, przedstawiła Magdalena Urbankiewicz-Staszczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wsparcie w ramach EFRR

W powiecie zamojskim, prezentację dotyczącą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przedstawiła Elżbieta Wojtyła z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Magdalena Rynkun z Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Obecni na sali goście poznali poszczególne priorytety programu z podziałem na obszary:

  • badań i innowacji oraz transformacji gospodarczej i cyfrowej (Priorytet I Badania naukowe
    i innowacje; Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa),
  • środowiska i transportu (Priorytet III Ochrona środowiska i klimatu; Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii; Priorytet V Zrównoważony system transportu),
  • infrastruktury społecznej (Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej),
  • rozwoju zrównoważonego terytorialnie (Priorytet X Rozwój zrównoważony terytorialnie).

Bliźniaczy zakres, w powiecie hrubieszowskim przedstawili, Katarzyna Mazurek z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Piotr Dyrka z Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W Mieście Zamość natomiast, zakres projektu programu dotyczący EFRR zaprezentowali: Natalia Świacka, Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Robert Chmura, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wsparcie w ramach EFS +

Kolejnym punktem spotkań było przedstawienie wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +. W powiecie zamojskim zaprezentowali je Łukasz Budyńczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Iwona Jachowicz, Naczelnik Wydziału Naboru i Pomocy Technicznej RPO WL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. W powiecie hrubieszowskim, zakres ten przedstawili, Radosław Dąbrowski
z Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Aneta Wieprzowska, Wicedyrektor ds. Organizacji i Funduszy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Natomiast w Mieście Zamość, w tej kwestii wypowiadali się Marek Neckier, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Małgorzata Pracownik, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wystąpienia te odnosiły się do planowanego wsparcia w zakresie: potrzeb rynku pracy, spójności społecznej oraz edukacji (Priorytet VII Zwiększanie spójności społecznej, Priorytet VIII Zaspokajanie potrzeb rynku pracy; Priorytet IX Lepsza edukacja). Wszystkie spotkania zakończyły się dyskusją z uczestnikami.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, zaś udział w nich brali przedstawiciele samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Spotkania w innych powiatach

Informujemy, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie do 16 września br. będą prezentowali założenia projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Do tego terminu, dzięki uprzejmości władz powiatów i miast na prawach powiatu, zorganizowane zostaną w sumie 24 spotkania wg następującego harmonogramu.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry