Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał dziś umowy trzem Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację projektów w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna. Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył na ten konkurs łącznie blisko 19,5 mln zł.

W konkursie przeprowadzonym w ubiegłym roku złożonych zostało 80 wniosków na łączną kwotę blisko 110 mln zł. Ostatecznie, dofinansowanie uzyskało 13 projektów o wartości blisko 19,5 mln zł, z czego wkład ze środków UE stanowi nieco ponad 16,5 mln zł.

Marszałek Jarosław Stawiarski podpisał dziś 3 umowy Beneficjentom, na łączną kwotę ponad 4,6 mln zł (w tym kwota dofinansowania unijnego to blisko 4 mln zł). Umowy odebrały:

  • Gmina Strzyżewice na realizację projektu pn. Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Strzyżewice – łączna wartość projektu to nieco ponad 1,5 mln zł (dofinansowanie z UE wynosi blisko 1,3 mln zł);
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na realizację projektu pn. Czas na przedszkole o łącznej wartości nieco ponad 1,3 mln zł (dofinansowanie z UE to nieco ponad 1,1 mln zł);
  • Gmina Ryki na realizację projektu pn. Rozwój przedszkola integracyjnego w Rykach o łącznej wartości blisko 1,9 mln zł (dofinansowanie z UE to blisko 1,6 mln zł).

– To już czwarty konkurs dedykowany wsparciu w obszarze edukacji przedszkolnej. Zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania do powstawania nowych miejsc opieki oraz dostosowywania, już istniejących, do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami wciąż jest bardzo duże. – wyjaśniał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Beneficjenci w ramach swoich projektów zaplanowali utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowanie budynku i oferty do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, podniesienie kompetencji pracowników, wyposażenie przedszkola, czy poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

Projekty realizowane są ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.1 Edukacja przedszkolna.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry