Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Tomaszowski Dom Kultury pozyskała pieniądze niezbędne do przebudowy swojej siedziby. Umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia 28 października br. wnioskodawcy wręczył Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego.

TDK odzyska blask

Na remont i wyposażenie Tomaszowskiego Domu Kultury z RPO WL popłynie prawie 2,5 mln zł unijnego dofinansowania. Całe przedsięwzięcie powinno zamknąć się w kwocie nieco ponad 3,8 mln zł. Te pieniądze pozwolą na wykonanie prac budowlanych na wszystkich kondygnacjach budynku i na jego dachu. Przewidziano również zamontowanie nowego oświetlenia i nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej. Placówka zyska nowe wyposażenie (krzesła, szafy aktowe, biurka). Powstanie też sieć komputerowa. Przewidywany termin zakończenia realizacji tej inwestycji to 30 czerwca 2023 r

Remont i doposażenie Domu Kultury to niejako element uzupełniający projektu zatytułowanego "Dwie strony Aktywnego Roztocza – od kultury do natury". Ich wspólnym założeniem jest budowa infrastruktury dla kompletnego produktu turystycznego opartego na endogenicznych potencjałach obszaru Roztocza. Projekt znajduje się na liście przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Na realizacji projektu skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego i całego obszaru Roztocza, a także instytucje kultury i organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy (w tym zwłaszcza prowadzący działalność turystyczną i około turystyczną).

O konkursie

TDK skorzystał z unijnych pieniędzy dzięki zwiększeniu alokacji finansowej przypadającej na konkurs ogłoszony dwa lata temu w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne RPO W połączeniu z korzyściami wynikającymi z różnic kursowych powstała oszczędność pozwalająca na częściowe finansowanie jeszcze jednego projektu. By zapewnić jego pełne finansowanie 26 października Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie.

- Pierwotnie, do dyspozycji beneficjentów oddaliśmy nieco ponad 33,5 mln zł – mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. – Możliwości jakie to działanie otwierało spotkały się z ich bardzo przychylną reakcją. Szybko zrozumieliśmy, że to zbyt małe pieniądze jak na faktyczne potrzeby. Zapadła decyzja o zwiększeniu alokacji. Na początek o 23 mln. zł. Ostatecznie alokację Zarząd Województwa zwiększał sześciokrotnie (do kwoty ponad 69 mln zł). W październiku tego roku całkowita alokacja dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach RPO WL ze środków UE osiągnęła ona kwotę prawie 230 mln zł. Pieniędzy wystarczy na realizację w sumie 115 umów.

Rezultaty

Projekty dofinansowane w ramach Działania 7.1 zakładają m.in.:

  • objęcie wsparciem 154 obiektów zasobów kultury;
  • objecie wsparciem 52 obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego;
  • wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach objętych wsparciem w – ponad 245 tys. osób rocznie;
  • liczbę osób korzystających z obiektów kultury objętych wsparciem – prawie 849 tys. rocznie.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry