Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych głosowań w nadzwyczajnym trybie obiegowym w dniu 16 listopada 2020 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przyjął nw. uchwały:
  1. Uchwałę nr 318/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu oraz kryteriów ogólnych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
  2. Uchwałę nr 319/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - dla postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania rozpoczętych w 2020 roku (tryb pozakonkursowy).
  3. Uchwałę nr 320/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości - typ projektu nr 1 lit. a-c w SZOOP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - dla postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania rozpoczętych w 2020 roku.
  4. Uchwałę nr 321/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 11.3 Ekonomia społeczna - typ projektu nr 5 w SZOOP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - dla postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania rozpoczętych w 2020 roku (tryb pozakonkursowy).
  5. Uchwałę nr 322/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 12.2 Kształcenie ogólne - typ projektu nr 2 w SZOOP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - dla postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania rozpoczętych w 2021 roku (tryb pozakonkursowy).
  6. Uchwałę nr 323/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 12.2 Kształcenie ogólne - typ projektu nr 3 w SZOOP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - dla postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania rozpoczętych w 2020 roku (tryb pozakonkursowy).
  7. Uchwałę nr 324/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe - typ projektu nr 1 lit. k w SZOOP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - dla postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania rozpoczętych w 2021 roku (tryb pozakonkursowy).

Dokumenty znajdują się >>TUTAJ<<.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry