Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Wskaźniki rezultatu – wykazywane wartości we Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z aktualnymi zapisami w Podręczniku Beneficjenta SL2014 (Rozdział 4.2. Wskaźniki rezultatu) oraz w części dotyczącej wskaźników rezultatu w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (sekcja 2.1.3 pkt 12) Beneficjent wypełniając formularz wniosku o płatność końcową w systemie SL2014 powinien wykazać rzeczywiste wartości wskaźników rezultatu osiągnięte w momencie składania wniosku.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry