Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

W Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmiany w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014 – 2020:
a) Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – dodano nowy nabór w 2020 r. z terminem ogłoszenia konkursu na kwiecień, natomiast naboru wniosków na maj.
b) zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone.

2. Zmiany w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020:
a) Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna – z uwagi na trwający proces renegocjacji Programu zmieniono termin ogłoszenia konkursu na luty, natomiast naboru wniosków na marzec. Dodatkowo w kolumnie Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie zmodyfikowano brzmienie typów projektów, a w kolumnie Informacje dodatkowe dodano zapis, iż „Typy projektów zostały określone zgodnie z brzmieniem wynikającym z renegocjacji RPO WL 2014 – 2020”.
b) Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe (pierwszy nabór) – w kolumnie Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie dodano nowy typ projektu - lit. j). Jednocześnie w kolumnie Informacje dodatkowe dodano zapis, że „Ogłoszenie konkursu na typ projektu określony w lit. j) uzależnione jest od wyników renegocjacji RPO WL na lata 2014 – 2020 z Komisją Europejską”.
c) Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe (drugi nabór) – zmieniono termin ogłoszenia konkursu na maj, natomiast naboru wniosków na czerwiec. Dodatkowo w kolumnie Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie zmodyfikowano brzmienie typu projektu nr 3, a w kolumnie Informacje dodatkowe dodano zapis, iż „Typ projektu nr 3 został określony zgodnie z brzmieniem wynikającym z renegocjacji RPO WL 2014 – 2020”.
d) zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone.

WAŻNE

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. znajdziesz również klikając w ten link.

Załączniki
  1. Plik PDF Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. ( z dnia 29 stycznia 2020) pdf , 414,27 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry