Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Fundusze Europejskie po raz kolejny będą wspierać projekty, dzięki którym mniej zanieczyszczeń trafi do środowiska. Chodzi o 97 umów w ramach których zainwestujemy m.in. w termomodernizację budynków użyteczności publicznej, wymianę źródeł ciepła na piece, kotły, urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE oraz modernizację instalacji grzewczych. Realizacja takiej ilości projektów będzie możliwa dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego, który w październiku ponad dwukrotnie zwiększył środki w ramach tego konkursu na kwotę opiewającą na ponad 121 mln zł.

Samorządy w kolejce po dotacje

W piątek, 8 listopada br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wspólnie z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego wręczył kolejne 18. umów beneficjentom na realizację zadań w ramach konkursu z Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Najwięcej projektów zrealizują samorządy: gminne (80 projektów), miasta na prawach powiatu (Zamość i Lublin), powiat lubelski (2 projekty) oraz Samorząd Województwa Lubelskiego (2 projekty). Ponadto, dofinansowanie otrzymają również uczelnie wyższe (2), biblioteki (2), przedsiębiorstwo komunalne oraz jedno stowarzyszenie.

Gratuluję wszystkim, którzy podpisali umowy. Dzięki sprawnej pracy urzędników rozstrzygnęliśmy ten konkurs pięć miesięcy przed planowanym terminem, a to oznacza że szybciej ruszą inwestycję. Mogę jedynie żałować, że środków nie starczyło dla wszystkichmówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Publiczne inwestycje. Czyste powietrze.

Co ważne, z tych inwestycji skorzystamy my (mieszkańcy województwa lubelskiego), ponieważ w rozstrzygniętym konkursie chodzi o poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych, czyli dostępnych dla wszystkich. W ramach projektów zostaną ulepszone energetycznie w sumie 192 budynki. Szacuje się, że dzięki temu spadek emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku wyniesie łącznie blisko 14 ton odpowiednika dwutlenku węgla. Dodatkowo, wsparte projekty przewidują zainstalowanie ok. 102 sztuk paneli fotowoltaicznych oraz 62 urządzeń do wytwarzania źródeł ciepła tj. instalacji solarnych, pieców na biomasę czy kotłów na pelet. Oprócz wspomnianych wcześniej prac beneficjenci zainwestują również w termomodernizację budynków, wymianę oświetlenia na energooszczędne, modernizację instalacji grzewczych oraz montaż systemów zarządzania energią w budynkach.

Kontynuacja inwestycji w ekologię

Nie jest to nie pierwszy konkurs w ramach tego działania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łącznie na realizację tego typu inwestycji podpisano 250 umów na dofinansowanie projektów na kwotę bagatela 768,2 mln zł (450,2 mln to środki z UE). Samorząd Województwa Lubelskiego od lat wspiera działania ograniczające emisję szkodliwych substancji do środowiska. Co ważne dzięki inwestycjom związanym z Działaniem 5.2 efektywność energetyczna sektora publicznego samorządy mogą kierować oszczędności z funkcjonowania ulepszonych energetycznie budynków na inne zadania.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)