Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Zarząd Województwa Lubelskiego wręczył kolejne umowy beneficjentom w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. Po raz kolejny Fundusze Europejskie odpowiedziały na potrzeby mieszkańców naszego regionu, którzy dzięki unijnemu wsparciu po prostu …zaoszczędzą. Realizacja projektów pozwoli na poprawę środowiska naturalnego, a co za tym idzie wpłynie na jakość życia mieszkańców. Dziś w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie umowy o dofinansowanie odebrało 28 beneficjentów na łączną kwotę wsparcia ze środków UE ponad 32,4 mln zł.

Wnioskowanie o oszczędzanie

Dofinansowanie otrzyma 5 gmin, 10 wspólnot mieszkaniowych oraz 13 spółdzielni. Łączna liczba usprawnionych energetycznie budynków w konkursie wyniesie 169, w tym 69 to budynki wielorodzinne, które poddane zostaną pracom termomodernizacyjnym. Pozostałe 100 budynków to domy jednorodzinne, w których zostaną wymienione źródła ciepła na kotły, piece czy urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE lub paliwa gazowe. W ramach konkursu zamontowanych zostanie ok. 25 sztuk paneli fotowoltaicznych oraz 75 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

W rezultacie, finalizacja zadań zawartych w projektach doprowadzi do poprawy zużycia energii w ok. 2466 gospodarstwach domowych. Ponadto dzięki realizacji zadań szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie łącznie około 5034,72 ton równoważnika CO2/rok.

Wyremontują bloki

Dzięki realizacji umów z w.w. Działania skorzystają m.in. mieszkańcy Zamościa i Kraśnika. W Kraśniku w ramach projektu realizowanego przez Spółdzielnie Mieszkaniową „POMOC” zmodernizowane zostaną budynki mieszkalne przy ulicach Chopina, Dworaka, Piaskowej i Urzędowskiej. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w Zamościu. Wszystko za sprawą projektu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego, gdzie zmodernizowane zostanie 5 budynków zlokalizowanych na osiedlu Szwedzka – Brzozowa.

Wcześniejsze lata

To nie pierwszy konkurs w ramach tego Działania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W latach ubiegłych tj. w ramach konkursu z 2016 roku podpisano 7 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania z UE 13,8 mln zł. Natomiast w ramach konkursu z 2017 roku podpisano 20 umów na łączną kwotę dofinansowania z UE 31,02 mln zł.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry