Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie podpisała kolejny aneks do umowy z Puławskim Centrum Przedsiębiorczości - pośrednikiem finansowym, odnoszący się do środków pochodzących z perspektywy finansowej 2007- 2013. Celem aneksu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorców z województwa lubelskiego w postaci pożyczek obrotowo-płynnościowych w dodatkowej kwocie 1,5 mln PLN. Warunki uzyskania pożyczki w Puławskim Centrum Przedsiębiorczości są analogiczne do aneksów podpisanych przez LAWP z innymi pośrednikami finansowymi tj. z LFR, PFG, BARR i ‘’OIC Poland’’ w Lublinie, tj.

  • grupa docelowa: MŚP posiadające siedzibę a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności, na terenie województwa lubelskiego przed 1 lutego 2020 r., które obecnie znajdują się lub są zagrożone trudną sytuacją w wyniku wystąpienia COVID-19
  • wartość pożyczki: do 500 tys. zł
  • wymagany wkład własny przedsiębiorcy: brak
  • udzielenie pożyczki: do 31.12.2020 r.
  • okres spłaty: do 72 miesięcy
  • cel finansowania: pokrycie niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej (kapitał obrotowy)
  • zabezpieczenia: pożyczki do 100 tys. zł wyłącznie weksel in blanco; powyżej 100 tys. zł inne dodatkowe zabezpieczenie rzeczowe
  • oprocentowanie: stopa bazowa plus marża ryzyka kredytowego uzależniona od okresu finansowania (w ramach pomocy de minimis nawet 0,00%): okres udzielania pożyczek: do 31.12.2020 r.; zgodność z komunikatem komisji europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”

Zachęcamy do kontaktu z Punktem kontaktowym LAWP (e-mail: lawp@lubelskie.pl, Telefon: (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry