Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

15 września 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą CLXXXV/3469/2020 dokonał wyboru do dofinansowania projektu nr RPLU.05.06.00-06-0001/19 pt. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, złożonego przez Gminę Lublin w ramach Osi Priorytetowej 5 Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.6: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nabór nr RPLU.05.06.00-IZ.00-06-T01/19 (tryb pozakonkursowy).

W załączniku poniżej prezentujemy wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym - stan na 15września 2020 r.

Załączniki
  1. Plik PDF Wykaz projektów pozakonkursowych pdf , 243,30 kB
  2. Plik PDF Skład osobowy Komisji Oceny Projektów pdf , 181,80 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry