Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

21 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLXVIII/3195/2020 dokonał wyboru do dofinansowania projektu nr RPLU.08.01.00-06-0001/20 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik od km 00+000 do km 26+679 o długości 26,679 km – Etap I połączenie z obwodnicą Chodla (droga wojewódzka Nr 747) oraz rozbudowa i przełożenie drogi w m. Kraśnik”

21 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLXVIII/3195/2020 dokonał wyboru do dofinansowania projektu nr RPLU.08.01.00-06-0001/20 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik od km 00+000 do km 26+679 o długości 26,679 km – Etap I połączenie z obwodnicą Chodla (droga wojewódzka Nr 747) oraz rozbudowa i przełożenie drogi w m. Kraśnik”, złożonego przez Województwo Lubelskie w ramach Osi priorytetowej 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działania 8.1 Regionalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nabór nr RPLU.08.01.00-IZ.00-06-S01/20 (tryb pozakonkursowy). Następnie Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CLXVIII/3196/2020 podjął decyzję o dofinansowaniu ww. projektu na kwotę 94 786 193, 33 zł, przy czym całkowita wartość projektu wynosi 117 226 398, 87 zł.

Załączniki
  1. Plik tekstowy Skład Komisji Oceny Projektów doc , 59,50 kB
  2. Plik arkusza kalkulacyjnego Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez DW EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie EFRR - stan na 21 lipca 2020 r xlsx , 151,83 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Semeniuk (EFRR)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry