Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

28 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLXXI/3244/2020 dokonał wyboru do dofinansowania projekt nr RPLU.08.01.00-06-0002/19 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 90+490 do km 115+875 (Biłgoraj – granica województwa) o długości 25,385 km”, złożonego przez Województwo Lubelskie w ramach Osi priorytetowej 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działania 8.1 Regionalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nabór nr RPLU.08.01.00-IZ.00-06-S01/19 (tryb pozakonkursowy).
Następnie Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CLXXI/3245/2020 podjął decyzję o dofinansowaniu ww. projektu na kwotę blisko 74 mln zł, przy czym całkowita wartość projektu wynosi blisko 190 mln zł.
W załączniku poniżej prezentujemy wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym - stan na 28 lipca 2020 r.
Załączniki
  1. Plik PDF Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym - stan na 28 lipca 2020 r. pdf , 230,99 kB
  2. Plik PDF Skład osobowy Komisji Oceny Projektów pdf , 224,73 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry