Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19

Informujemy, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 został wydłużony o 20 dni roboczych z uwagi na z uwagi na dużą liczbę wniosków złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przez LAWP, jak również zaistniałą sytuację epidemiologiczną zakażeń koronawirusem oraz zaleceniami organizacji rządowych.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie dołoży wszelkich starań, aby ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19 została zakończona w możliwe najkrótszym czasie.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry