Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Rozpoczęła się kolejna edycja bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z pasją chcących podnosić swoje kompetencje w dziedzinie algorytmiki i programowania. Centrum Mistrzostwa Informatycznego – to najlepsza inwestycja w siebie i uczniów w dobie cyfryzacji.

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne;
  • aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie;
  • pobudzanie kreatywności;
  • promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Do kogo skierowany jest projekt?

  • nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych;
  • nauczyciele akademiccy;
  • inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Szczególy projektu:

  1. Grantobiorcy uczestniczący w projekcie będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas zajęć na jednej z 5 technicznych uczelni w kraju. Każdy Uczestnik odbędzie 288 godzin szkoleniowych (w systemie stacjonarnym i e-learningowym), które przygotują go do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. A to nie wszystkie korzyści, które przygotowaliśmy dla Grantobiorców. Każdy Uczestnik otrzyma materiały edukacyjne, mentoring przez webinaria, wsparcie w rozwoju talentów uczniowskich i grant finansowych na realizację celów projektu.
  2. W ramach jednej edycji Grantobiorca może ubiegać się maksymalnie o 2 granty, w ramach których będzie prowadził ze swoimi uczniami kółko informatyczne przez 8 miesięcy. Uczestnicy, którzy pierwszy raz biorą udział w projekcie mogą realizować grant algorytmiczny, w ramach którego podczas prowadzonego przez siebie koła rozwijają wśród uczniów umiejętność rozwiązywania zagadnień praktycznych z zastosowaniem algorytmiki. Grantobiorcy, którzy biorą udział w projekcie po raz kolejny mogą realizować jeden grant algorytmiczny i jeden grant projektowy. Grant projektowy ma na celu podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli poprzez praktyczne poznawanie oraz stosowanie wiedzy informatycznej w realizacji konkretnych projektów oraz zadań.

Rekrutacja do projektu trwa do 15 czerwca 2020 r. Więcej informacji o rekrutacji dostępne jest tutaj.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie oraz na Facebooku.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry