Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Gospodarzami dwóch spotkań, które odbyły się w dniu 23 sierpnia 2021 roku, w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 były powiat łukowski oraz powiat radzyński. W ich trakcie omówiono projekt programu, zmiany w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz zaprezentowano informacje dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Przedstawili założenia nowego programu

W powiecie radzyńskim spotkanie otworzyli Starosta Szczepan Niebrzegowski oraz Jerzy Rębek Burmistrz Radzynia Podlaskiego, którzy przywitali zgromadzonych gości. Słowo do uczestników skierował również Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk. Natomiast w Łukowie pierwszym punktem spotkania było wystąpienie Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka, a w jego trakcie głos zabrał również Ryszard Szczygieł Radny Województwa Lubelskiego. W spotkaniach w powiecie radzyńskim oraz łukowskim udział brał Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, który podkreślił istotę unijnego wsparcia w regionie oraz wagę procesu konsultacji społecznych projektu programu.

Informacje nt. procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz główne założenia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (zarówno w Radzyniu Podlaskim jak i Łukowie) przedstawiła Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wsparcie w ramach EFRR

Prezentację dotyczącą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Łukowie przedstawili Małgorzata Kalicka z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Piotr Budyńczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Obecni na sali goście poznali poszczególne priorytety programu z podziałem na obszary:

  • badań i innowacji oraz transformacji gospodarczej i cyfrowej (Priorytet I Badania naukowe i innowacje; Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa),
  • środowiska i transportu (Priorytet III Ochrona środowiska i klimatu; Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii; Priorytet V Zrównoważony system transportu),
  • infrastruktury społecznej (Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej),
  • rozwoju zrównoważonego terytorialnie (Priorytet X Rozwój zrównoważony terytorialnie).

Bliźniaczy zakres w Radzyniu Podlaskim przedstawili Elżbieta Wojtyła z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Ewa Pachowska-Kurzepa, Kierownik Oddziału Programowania RPO Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wsparcie w ramach EFS +

Kolejnym punktem spotkań było przedstawienie wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +. W Łukowie prezentowali je Łukasz Budyńczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Małgorzata Pracownik, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. W Radzyniu Podlaskim przedstawili ten zakres Marek Neckier, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Iwona Jachowicz, Naczelnik Wydziału Naboru i Pomocy Technicznej RPO WL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wystąpienia te odnosiły się do planowanego wsparcia w zakresie: potrzeb rynku pracy, spójności społecznej oraz edukacji (Priorytet VII Zwiększanie spójności społecznej, Priorytet VIII Zaspokajanie potrzeb rynku pracy; Priorytet IX Lepsza edukacja). Wszystkie spotkania zakończyły się dyskusją z uczestnikami.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, zaś udział w nich brali przedstawiciele samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Spotkania w innych powiatach

Informujemy, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie do 16 września br. będą prezentowali założenia projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Do tego terminu, dzięki uprzejmości władz powiatów i miast na prawach powiatu, zorganizowane zostaną w sumie 24 spotkania wg następującego harmonogramu.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry