Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Trwają konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ramach których w powiecie tomaszowskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów, partnerami społeczno-gospodarczymi, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami. Podczas wydarzenia omówiono projekt programu, zmiany w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz zaprezentowano informacje dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Spotkanie w Tomaszowie Lubelskim, w dniu 6 września 2021 roku, otworzył Starosta Tomaszowski Henryk Karwan.

Przedstawili założenia nowego programu

Część spotkania dotyczącą procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz głównych założeń programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przedstawiła Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Prezentację dotyczącą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawili Piotr Budyńczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO oraz Katarzyna Mazurek, Zastępca Kierownika Oddziału Oceny Projektów Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Obecni na sali goście poznali poszczególne priorytety programu z podziałem na obszary:

  • badań i innowacji oraz transformacji gospodarczej i cyfrowej (Priorytet I Badania naukowe
    i innowacje; Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa),
  • środowiska i transportu (Priorytet III Ochrona środowiska i klimatu; Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii; Priorytet V Zrównoważony system transportu),
  • infrastruktury społecznej (Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej),
  • rozwoju zrównoważonego terytorialnie (Priorytet X Rozwój zrównoważony terytorialnie).

Wsparcie w ramach EFS +

Kolejnym punktem wydarzenia było przedstawienie wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +. Prezentował je Marek Neckier, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wystąpienie odnosiło się do planowanego wsparcia w zakresie: potrzeb rynku pracy, spójności społecznej oraz edukacji (Priorytet VII Zwiększanie spójności społecznej, Priorytet VIII Zaspokajanie potrzeb rynku pracy; Priorytet IX Lepsza edukacja).

Spotkanie zakończyło się dyskusją z uczestnikami.

Spotkania w innych powiatach

Informujemy, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie do 16 września br. będą prezentowali założenia projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Do tego terminu, dzięki uprzejmości władz powiatów i miast na prawach powiatu, zorganizowane zostaną w sumie 24 spotkania wg następującego harmonogramu.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry