Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

16 czerwca 2020 r. Komisja Oceny Projektów RPO WL 2014-2020 zakończyła ocenę formalną projektu "Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”, złożonego w trybie pozakonkursowym do Działania 13.3: Rewitalizacja obszarów miejskich w RPO WL na lata 2014-2020.
Projekt spełnił kryteria formalne i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach Działanie 13.3: Rewitalizacja obszarów miejskich w RPO WL na lata 2014-2020 – tryb pozakonkursowy – nabór RPLU.13.03.00-IZ.00-06-S01/20.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Semeniuk (EFRR)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry